De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Pre-pack, de nieuwe praktijk?

Een praktijkgericht en juridisch onderzoek naar het bereiken van een succesvolle Nederlandse pre-pack

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Pre-pack, de nieuwe praktijk?

Een praktijkgericht en juridisch onderzoek naar het bereiken van een succesvolle Nederlandse pre-pack

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Verschillende Europese landen hebben recent hun wetgeving aangepast om een succesvolle doorstart van een insolvente onderneming te vergroten. Deze landen hebben hun insolventiewetgeving aangepast naar voorbeeld van de Engelse wetgeving. Binnen Europa wordt Engeland namelijk gezien als de meeste geschikte jurisdictie voor een
financiële herstructurering. Een herstructureringsprocedure waar in Engeland al veelvuldig gebruik van wordt gemaakt, is de pre-pack.
In Nederland wordt een doorstart van een insolvente onderneming voorbereid door middel van, naar Engels begrip, de pre-pack. De Nederlandse pre-pack is een doorstartprocedure waarbij op verzoek van een onderneming, dan wel op verzoek van de schuldeiser(s) , een stille bewindvoerder voorafgaand aan de surseance van betaling of het
faillissement, door de rechtbank wordt aangesteld. De stille bewindvoerder onderzoekt in voorfase van de surseance of het faillissement of een doorstart van de onderneming mogelijk is. De pre-pack heeft in Nederland geen wettelijke grondslag, maar de pre-pack is een in de praktijk ontwikkeld instrument dat inspeelt op de snelheid waarmee een insolvente onderneming kan doorstarten en waarbij de insolventiestatus van de onderneming niet extern bekend wordt.
In dit onderzoek wordt aan de hand van literatuur- en jurisprudentieonderzoek en interviews met insolventiedeskundigen onderzocht hoe een succesvolle doorstart van een insolvente onderneming met de pre-pack bewerkstelligd kan worden. Onder een succesvolle doorstart wordt verstaan: een doorstart voorbereid door een stille bewindvoerder voorafgaand aan het faillissement, zodat de doorstart direct na het tijdstip van faillietverklaring bewerkstelligd kan worden, waarbij de opbrengst hoger is dan wanneer de doorstart wordt bewerkstelligd via de normale procedure.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieAKD Advocaten & Notarissen
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk