De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

We maken er het beste van?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

We maken er het beste van?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor FNV Bondgenoten is gekeken naar de positie van de werknemer tijdens faillissement, doorstart en pre-pack. Door middel van een juridisch onderzoek is een antwoord gevormd op de centrale vraagstelling: In hoeverre beperkt een pre-pack voorafgaand en doorstart na faillissement de rechten van werknemers op grond van de arbeidsovereenkomst gelet op de wet, jurisprudentie en de praktijk? Faillissement kan worden aangevraagd door de schuldenaar zelf of door middel van een verzoek door schuldeisers. De opzegging van de arbeidsovereenkomst verloopt niet volgens de reguliere procedure. De opzegvereisten zijn versoberd, de opzegverboden zijn niet van toepassing en er is een korte maximale opzegtermijn. De ondernemer kan na faillietverklaring kiezen voor het maken van een doorstart. De levensvatbare onderdelen van de onderneming worden dan overgenomen door een doorstarter. Deze doorstarter heeft vrije keus met betrekking tot het overnemen van de werknemers en hun arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden doordat overgang van onderneming niet van toepassing is bij doorstart. Er zijn in de jurisprudentie beperkingen opgesteld aan deze keuzevrijheid door middel van het opvolgend werkgeverschap. Er is sprake van pre-pack wanneer de doorstart voorafgaand aan de faillissementsaanvraag door de onderneming geheel is voorbereid. Pre-pack is op dit moment niet opgenomen in de Nederlandse wetgeving, wel in een nieuw wetsvoorstel van oktober. Vanuit Insolventierechtelijk en Arbeidsrechtelijk standpunt zijn er voor- en tegenargumenten met betrekking tot de toepassing van pre-pack. Of de bezwaren en positieve argumenten gegrond zijn zal nog moeten blijken uit de jurisprudentie nadat het wetsvoorstel wordt aangenomen. Uit de praktijk blijkt tot nu toe dat pre-pack resultaat oplevert met betrekking tot het behoud van werkgelegenheid.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieFNV Bondgenoten
Datum2014-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk