De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Garantieregelingen in de verzekeringssector

Over de vraag hoe een verzekeringscompensatiestelsel zich verhoudt tot de reeds bestaande garantieregelingen die verzekeringnemers beschermen tegen betalingsonmacht van een verzekeraar en welke gevolgen de invoering van een verzekeringscompensatiestelsel met zich meebrengt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Garantieregelingen in de verzekeringssector

Over de vraag hoe een verzekeringscompensatiestelsel zich verhoudt tot de reeds bestaande garantieregelingen die verzekeringnemers beschermen tegen betalingsonmacht van een verzekeraar en welke gevolgen de invoering van een verzekeringscompensatiestelsel met zich meebrengt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Nederlandse wetgeving kent een aantal garantieregelingen ten aanzien van wettelijk verplichte verzekeringen om verzekeringnemers te beschermen tegen de gevolgen van een faillissement van een verzekeraar. In de scriptie worden deze nationale garantieregelingen en de bijbehorende uitvoerende organisaties daarvan op een aantal aspecten geanalyseerd. Onlangs heeft de Europese Commissie een plan aangekondigd om middels verzekeringscompensatiestelsels de verzekeringnemers een verregaande bescherming te bieden tegen de gevolgen van een faillissement van een verzekeraar.
In de scriptie is dit plan geanalyseerd en zijn dezelfde aspecten uiteengezet als bij de voornoemde nationale garantieregelingen om zo een adequate vergelijking te kunnen maken tussen enerzijds de nationale garantiestelsels en anderzijds het verzekeringscompensatiestelsel. Tevens is een beeld geschetst van de consequenties die de invoering van een verzekeringscompensatiestelsel met zich meebrengt voor de nationale wetgever, verzekeraars, verzekerden en de uitvoerende organisaties van de nationale garantieregelingen. Ten slotte bevat de scriptie een aantal aanbevelingen met betrekking tot de verbetering van het plan gericht aan de Europese Commissie. Daarnaast bevat de scriptie ook aanbevelingen gericht aan de nationale wetgever. Deze aanbevelingen hebben betrekking op de consequenties die de invoering van een verzekeringscompensatiestelsel met zich meebrengt.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk