De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De zorgvuldige weg naar huishoudelijke hulp

Rechten:

De zorgvuldige weg naar huishoudelijke hulp

Rechten:

Samenvatting

De zorgverlener; HBO-professional (Maatschappelijk werker, Sociaal pedagogisch hulpverlener) werkzaam bij Bedrijf, begeleidt ingezetenen (verder: cliënten) bij het aanvragen van huishoudelijke
hulp op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (verder: Wmo 2015). Om te
bepalen of de cliënt recht heeft op huishoudelijke hulp voert het college van Burgemeester en
Wethouders (verder: B&W) een onderzoek uit. De gronden van artikel 2.3.2 lid 4 sub a t/m f Wmo
2015 zijn als waarborg voor het uitvoeren van een zorgvuldig onderzoek. Dit onderzoek is van belang
voor de voorbereiding van het nemen van een besluit. Het college van B&W dient namelijk bij de
voorbereiding van het besluit de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen
belangen te vergaren1. De zorgverlener is afgelopen anderhalf jaar tegen het probleem aangelopen
dat het onderzoek niet altijd zorgvuldig wordt uitgevoerd. Hierdoor krijgt de cliënt minder of geen
huishoudelijke hulp. De zorgverlener heeft echter niet de juridische kennis om te beoordelen
wanneer het onderzoek niet zorgvuldig is uitgevoerd.
Het doel van dit onderzoek is daarom, de zorgverlener werkzaam bij Bedrijf, advies te geven wat de
beste manier is om te beoordelen of het besluit van het college van B&W met betrekking tot het
aanvragen van huishoudelijke hulp op grond van de Wmo 2015 uitgevoerd door het college van B&W
in strijd is met het zorgvuldigheidsbeginsel door jurisprudentieonderzoek uit te voeren.
De centrale vraag van dit onderzoek luidt als volgt: Wat is volgens jurisprudentieonderzoek de beste
manier voor Bedrijf om te beoordelen of het besluit van het college van B&W met betrekking tot het
aanvragen van huishoudelijke hulp op grond van de Wmo 2015 in strijd is met het
zorgvuldigheidsbeginsel?
Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden is het onderzoek opgedeeld in twee theoretische
deelvragen en zes praktijkgerichte deelvragen.
De eerste theoretische deelvraag geeft een beschrijving van de procedure voor het aanvragen van
huishoudelijke hulp. De tweede theoretische deelvraag geeft een beschrijving van de procedure
indien het vermoeden er is dat het besluit in strijd is genomen met het zorgvuldigheidsbeginsel.
Om de zes praktijkgerichte deelvragen te kunnen beantwoorden is onderzoek gedaan naar 36
uitspraken van de rechter. De handvatten voor een zorgvuldig onderzoek zijn opgenomen in artikel
2.3.2 lid 4 sub a t/m f Wmo 2015. De rechter heeft in 36 onderzochte uitspraken omstandigheden
1 Artikel 3:2 Awb.
6 | P a g i n a
benoemd die ook van toepassing zijn bij de invulling van de gronden van artikel 2.3.2 lid 4 sub a t/m f
Wmo 2015.
Uit de theoretische deelvragen kunnen drie conclusies worden getrokken. De procedures bestaan uit
het maken van de melding, het indienen van de aanvraag en het maken van bezwaar bij het college
van B&W.
Uit de praktijkgerichte deelvragen is de conclusie getrokken dat de beste manier voor Bedrijf om te
beoordelen, of het besluit van het college van B&W met betrekking tot het aanvragen van
huishoudelijke hulp op grond van de Wmo 2015 in strijd is met het zorgvuldigheidsbeginsel, het
onderzoek op de gronden van sub a t/m f van artikel 2.3.2 Wmo 2015 te controleren. Bij deze
controle kunnen de omstandigheden die de rechter heeft ingevuld bij de 36 onderzochte uitspraken
ook worden meegenomen. Op deze manier kan de zorgverlener aan de hand van deze punten
beoordelen of het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd. Komt er bij de beoordeling één van de punten
naar voren dat het college van B&W niet heeft meegenomen, dan kan het besluit in strijd zijn met
het zorgvuldigheidsbeginsel. De zorgverlener kan vervolgens bezwaar maken bij het college van
B&W.
De aanbeveling vanuit dit onderzoek aan de zorgverlener is om gebruik te maken van de checklist
opgenomen in bijlage 7. Hierin is een duidelijk overzicht van de procedures en de gronden die bij de
beoordeling van een zorgvuldig onderzoek van belang zijn. De checklist bestaat uit vier delen die de
zorgverlener kan doorlopen namelijk; het maken van de melding, het indienen van de aanvraag, de
beoordeling of het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd en het maken van bezwaar bij het college van
B&W.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnersZorgburo Rijnmond
Datum2016-10-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk