De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Achter elk cijfer schuilt een uniek verhaal

Praktijkvoorbeeld van een kiemkrachtig beoordelingsproces

Open access

Rechten:

Achter elk cijfer schuilt een uniek verhaal

Praktijkvoorbeeld van een kiemkrachtig beoordelingsproces

Open access

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de afname en beoordeling van een toets die meetelt voor het schoolexamen en die specifiek ontworpen is om ook ruimte te geven aan deze menswording in brede zin. We zoeken daarom naar een natuurlijk evenwicht tussen een ontwikkelingsgerichte,
kwalitatieve beoordeling door het geven van individuele feedback en een examengerichte, kwantitatieve beoordeling door de becijfering van leerlingenprestaties op een schaal van 10 volgens door de overheid genormeerde standaarden. We ontwerpen en testen daartoe een
beoordelingsmodel dat deze beide benaderingen – ontwikkelingsgericht en examengericht – dienstbaar maakt aan de beoogd brede ontwikkeling van onze leerlingen. We staan in dit streven om meer werkvormen met een pedagogisch oogmerk in de onderwijspraktijk op te nemen bepaald niet alleen. Talrijk onderzoek van de laatste decennia laat zien dat het geven van feedback en toepassingen van diverse dialogische onderwijsvormen een positieve werking hebben op het zelfvertrouwen van leerlingen hetgeen aantoonbaar leidt tot verbeterd leren (Black & Wiliam, 1998; Modderkolk, 2017). Deze formatieve beoordelingspraktijk werkt vormend op de brede ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast staat de summatieve beoordeling die op basis van de resultaten tot een becijferde slotsom komt. Uit veel onderzoek is naar voren gekomen dat bij de combinatie van summatieve en formatieve beoordelingen de leerlingen bij de teruggave van een toets vooral letten op de rechtvaardigheid van het (hopelijk nog onderhandelbare) cijfer terwijl de eveneens gegeven schriftelijke feedback nauwelijks wordt opgemerkt (Black, Harrison, Lee, & Wiliam, 2004; Wiliam, 2012). Een belangrijk leermoment verdwijnt hiermee naar de achtergrond.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
AfdelingFaculteit Educatie
LectoraatWaarde(n) van Vrijeschool Onderwijs
Jaar2019
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk