De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De civiele aansprakelijkheid van Sportief Paaldansen voor paaldansongevallen

Rechten:

De civiele aansprakelijkheid van Sportief Paaldansen voor paaldansongevallen

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om tot een juridisch advies aan Melissa O’Niel van Sportief Paaldansen te komen over de wijze waarop Sportief Paaldansen de aansprakelijkheid voor paaldansongevallen op grond van onrechtmatige daad kan beperken of voorkomen. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
Welke adviezen kunnen uit wet- en regelgeving en jurisprudentieonderzoek worden afgeleid om – naast de exoneratieclausule – de aansprakelijkheid van Melissa O’Niel van Sportief Paaldansen op grond van onrechtmatige daad voor paaldansongevallen zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen?
De gevonden criteria worden -voor zover mogelijk- vertaald naar de organisatie van Sportief Paaldansen, daaraan worden vervolgens voor Sportief Paaldansen concrete adviezen aan verbonden hoe de richtlijnen verbeterd kunnen worden om de aansprakelijkheid voor paaldansongevallen te beperken of te voorkomen.

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is een literatuur-, wet- en jurisprudentieonderzoek uitgevoerd.
Ten eerste is uit dit onderzoek naar voren gekomen dat in de gegeven omstandigheden een exoneratiebeding vernietigbaar kan zijn wanneer dit voor de wederpartij onredelijk bewarend is of een beding in de gegeven omstandigheden buiten toepassing moet blijven wanneer dit naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een sportorganisatie kan voor een sportongeval aansprakelijk zijn op grond van onrechtmatige daad en zijn schadevergoedingsverplichting door middel van een exoneratiebeding niet uitsluiten.
Ten tweede is uit dit onderzoek naar voren gekomen dat wanneer een sportbeoefening een verhoogd risico op sportletsel met zich meebrengt, een sportorganisatie alle noodzakelijke voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen moet treffen om de sportongevallen zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. Wanneer een sportorganisatie niet alle noodzakelijke voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen heeft getroffen met als gevolg een sportongeval waardoor de sporter schade lijdt, is een sportorganisatie voor het sportongeval aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad en moet de sportorganisatie de daaruit voortvloeiende schade vergoeden.

Tijdens een paaldanscursus is er een verhoogd risico op paaldansletsel. Melissa O’Niel neemt de meeste maar niet alle noodzakelijke voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen in acht om de veiligheid van de cursisten te waarborgen. Op basis hiervan wordt aanbevolen dat Sportief Paaldansen haar richtlijnen voor de instructrices moet aanpassen om de aansprakelijkheid voor paaldansongevallen op grond van onrechtmatige daad zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. De belangrijkste richtlijnen die aangepast moeten worden zijn:
- Instructrices moeten cursisten vaker indringender waarschuwen voor de gevaren van de paaldanssport en de hiervoor te nemen beschermingsmaatregelen adviseren;
- Instructrices moeten meer toezicht houden of de te nemen beschermingsmaatregelen op een correcte manier worden nageleefd;
- Bepaalde leslocaties moeten veiliger voor de cursisten worden ingericht

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnersSportief Paaldansen
Datum2017-03-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk