De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Implementatie Right to Challenge 2016

Open access

Rechten:

Implementatie Right to Challenge 2016

Open access

Rechten:

Samenvatting

Het onderzoek naar de eisen die een gemeente mogelijk kan stellen aan een challenge op grond van artikel 2.6.7. Wmo leverde geen rode draad op. Een summier aantal gemeenten hebben daadwerkelijk een start gemaakt om een beleid te ontwikkelen met betrekking tot challenges binnen het Wmo domein.
Acht van de negen geïnterviewde gemeenten stellen het Right to Challenge op voor de algemene voorziening, terwijl de intentie van de wetgever is dat het Right to Challenge zich afspeelt op het gebied van de maatwerk voorziening. Wat precies een Right to Challenge betekent, is voor veel gemeenten onduidelijk. De geïnterviewde gemeenten zijn allemaal nog in een onderzoekende fase en daardoor is er ook nog niet een organisatie opgezet voor de behandeling van challenges binnen het Wmo domein.
De geïnterviewde gemeenten willen wel een soepel beleid gaan hanteren voor burgerinitiatieven die een publieke taak willen overnemen binnen het Wmo domein, maar de gemeente is wel verantwoordelijk voor de waarborging van de kwaliteit en continuïteit van de geleverde zorg en ondersteuning. Om een soepel beleid te hanteren voor burgerinitiatieven is wel een enorme politieke wil omdat meerdere moties, amendementen en initiatiefnota’s omtrent buurtrechten afgelopen jaar zijn aangenomen.
Daarbij is het niet duidelijk voor welke initiatiefnemers een Right to Challenge openstaat. Gemeenten laten het nu vrij voor burgers in vrijwilligersverband en ook voor sociaal ondernemers die zich framen als burgerinitiatief. De sociaal ondernemers zijn wellicht een risicogroep, omdat deze groep voor frictie kan zorgen tussen de gemeente en andere zorgaanbieders die buiten de beschrijving van een challenge vallen.
Als uitkomst van het onderzoek zijn er wel een aantal eisen aan het licht gekomen die de gemeente in eerste aanleg kan stellen aan challenges. Verder is duidelijk geworden dat met challenges een apart traject, een pilotfase, moet ingaan buiten de aanbestedingen en subsidieregeling voor algemene voorzieningen om. Na een pilotfase kan een gemeente bepalen of de challenge geschikt is om mee te doen met de aanbestedingen of een subsidievraag indienen. Om een challenge mee te laten doen in de aanbestedingen, moet een gemeente wel de wil hebben om daarvoor ruimte te creëren en gebruik te maken van de handreiking maatschappelijk aanbesteden vanuit VWS.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnerGemeente Noordwijk
Datum2016-07-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk