De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meesters in de privacy

Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar welke gevolgen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft voor het verwerken van (gezondheids)persoonsgegevens binnen KBS advocaten

Meesters in de privacy

Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar welke gevolgen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft voor het verwerken van (gezondheids)persoonsgegevens binnen KBS advocaten

Samenvatting

In 1995 is de Europese privacyrichtlijn 95/46.EG (Richtlijn) tot stand gekomen om de privacy van burgers te waarborgen, waarna in Nederland de Richtlijn in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is geïmplementeerd. Door de snelle technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de opkomst van de sociale media voldeed de bestaande wet- en regelgeving niet meer. Reden waarom op 27 april 2016 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) tot stand is gekomen. Gezien het voorstaande is de wet- en regelgeving over het verwerken van persoonsgegevens door organisaties volop in beweging, waardoor organisaties wijzingen moeten doorvoeren, zo ook KBS Advocaten (KBS). Het is voor KBS vooralsnog onvoldoende inzichtelijk wat de komst van de AVG betekent voor de verwerkingen van persoonsgegevens, en in het bijzonder gezondheidspersoonsgegevens, zoals die plaatsvinden bij KBS.
De eindconclusie van het onderzoek is allereerst dat KBS een verantwoordingsplicht heeft, waardoor zij verplicht is om de beginselen en verplichtingen voor verwerkingsverantwoordelijken van de AVG in acht te nemen en de rechten van betrokkenen te waarborgen. Daarnaast is KBS verplicht om aan te tonen dat zij aan deze verantwoordingsplicht voldoet, hetgeen door KBS wordt gedaan in een privacystatement, zowel voor interne als voor externe betrokkenen. Daarnaast blijkt uit het onderzoeksrapport dat over een aantal onderdelen van de AVG, zoals de invulling van de criteria voor een FG of DPIA, nog onduidelijkheid bestaat. KBS zal de ontwikkelingen hierover moeten volgen om deze vervolgens te kunnen toepassen op de organisatie en wellicht aanpassingen te treffen binnen de organisatie om zo te voldoen aan de AVG.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnerKBS Advocaten
Datum2018-06-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk