De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De PIJ-maatregel

Welk advies kan aan SVK Advocaten worden gegeven over de toepassing van de PIJ-maatregel en de omzetting daarvan naar een tbs-maatregel, op basis van de wet- en regelgeving, literatuur- en jurisprudentieonderzoek

Open access

Rechten:

De PIJ-maatregel

Welk advies kan aan SVK Advocaten worden gegeven over de toepassing van de PIJ-maatregel en de omzetting daarvan naar een tbs-maatregel, op basis van de wet- en regelgeving, literatuur- en jurisprudentieonderzoek

Open access

Rechten:

Samenvatting

De centrale vraag van dit onderzoek luidt als volgt: Welk advies kan aan SVK Advocaten worden gegeven over de toepassing van de PIJ-maatregel en de omzetting daarvan naar een tbs-maatregel, op basis van de wet- en regelgeving, literatuur- en jurisprudentieonderzoek? Deze vraag bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de vraag gaat over hoe de PIJ-maatregel in de praktijk wordt toegepast. Dit gedeelte van de vraag zal worden beantwoord aan de hand van jurisprudentieonderzoek. Het tweede deel van de vraag gaat over de omzetting van de PIJ-maatregel naar de tbs-maatregel. Dit gedeelte van de vraag zal worden beantwoord aan de hand van onderzoek naar wet- en regelgeving en literatuuronderzoek. Het doel van dit onderzoek is om SVK Advocaten van een advies te voorzien met betrekking tot welke criteria een rol spelen bij de toepassing van art. 77s Sr, wanneer de rechter beslist deze onvoorwaardelijk, voorwaardelijk of niet op te leggen. Daarnaast zijn de wijzigingen van 1 april 2014 voor de PIJ-maatregel in kaart gebracht en de mogelijkheid om de PIJ-maatregel om te zetten in de tbs-maatregel onderzocht.
Om een antwoord te kunnen geven op de praktijkgedeelte van de centrale vraag: Welk advies kan aan SVK Advocaten worden gegeven over de toepassing van de PIJ-maatregel volgens jurisprudentieonderzoek? zijn veertig uitspraken geanalyseerd. Uit deze zaken zijn de gronden geselecteerd die voor de rechter van belang zijn om art. 77s Sr wel, niet of voorwaardelijk toe te passen. Er zijn verschillende besluitvormingsgronden aanwezig in de motiveringen van de rechters om art. 77s Sr toe te passen. Hier volgt een korte weergave van de besluitvormingsgronden:
1. Gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens
- Rapportage deskundigen;
2. Ernst delict;
3. Veiligheid van anderen dan wel algemene veiligheid van personen of goederen
-Recidive;
4. In het belang van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de verdachte
-Rapportage deskundigen;
5. Toepassing adolescentenstrafrecht;
6. Advies deskundigen voorwaardelijke/onvoorwaardelijke PIJ-maatregel.

Er zijn verschillende factoren aanwezig in de motiveringen van de rechters om art. 77s Sr niet of voorwaardelijk toe te passen. Hier wordt kort weergegeven welke factoren dit zijn:
- Er bestaan alternatieve mogelijkheden om de verdachte te behandelen.
- De verdachte is niet eerder behandeld.
- Behandeling in een vrijwillig kader is in het belang van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van de verdachte.
- Behandeling in een gedwongen kader zal het recidiverisico vergroten.
- De verdachte is gemotiveerd, leerbaar en toont goede inzet. Hij/zij heeft eerder behandelingen in het vrijwillige kader positief afgesloten.
- Kans op succesvolle behandeling binnen het vrijwillige kader wordt hoog ingeschat.
- Voorwaardelijke PIJ-maatregel als stok achter de deur.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnerSVK Advocaten
Datum2017-09-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk