De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Eentje die het begrijpt"

De werkwijze van gezinscoaches met ITB-er binnen de integrale aanpak van transgeneratieve problematiek bij multiprobleemgezinnen in Aalsmeer : onderdeel van Project V (verbondenheid)

Rechten:

"Eentje die het begrijpt"

De werkwijze van gezinscoaches met ITB-er binnen de integrale aanpak van transgeneratieve problematiek bij multiprobleemgezinnen in Aalsmeer : onderdeel van Project V (verbondenheid)

Rechten:

Samenvatting

De gemeente Aalsmeer heeft in de afgelopen jaren te maken gehad met veel en steeds toenemende overlast van jeugd. Dreigende escalatie van deze problematiek is voor de gemeente aanleiding geweest de dialoog aan te gaan met kwetsbare jeugd en de gezinnen waaruit zij voortkomen. De gezinnen van de kwetsbare jeugd staan bekend als multiprobleemgezinnen waarin sprake is van transgeneratieve problematiek en in relatief veel gevallen ook van Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Om deze meervoudige, complexe en intergenerationele problematiek bij de Aalsmeerse op langere termijn het hoofd te bieden, is een nieuwe zorgaanpak ontwikkeld op basis van de inzet van gezinscoaches in combinatie met een individuele trajectbegeleider (ITB-er). Met ondersteuning van het Ministerie van Justitie heeft de gemeente Aalsmeer aan Hogeschool Leiden gevraagd onderzoek te doen naar de werkwijze van de gezinscoaches en ITB-er grondiger om gewenste effecten beter te kunnen borgen. Daarbij kijken de onderzoekers in het bijzonder naar welke elementen uit de nieuwe aanpak met gezinscoaches en ITB-er het beoogde effect sorteren binnen de integrale aanpak gebaseerd op de eerste ervaringen van professionals en partners in de aanpak, maar ook van de gezinsleden waar het uiteindelijk om gaat. Naast onderzoeksliteratuur en rapportages heeft vooral het kwalitatieve onderzoek (interviews en observaties) materiaal opgeleverd over de belevingen van gezinscoaches, ITB-er, cliënten en samenwerkingspartners, waarmee inzicht is verkregen in:
o De totstandkoming van de nieuwe zorgaanpak
o Werkzame bestanddelen in die aanpak (wat werkt en wie werkt?)
o Organisatorische randvoorwaarden voor een succes en duurzaamheid

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
AfdelingFaculteit SW/TP
LectoraatAanpak jeugdcriminaliteit
Datum2017-08
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk