De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Daarom stappen ze op

Vertrekmotieven van aspiranten en jong-afgestudeerden bij de politie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Daarom stappen ze op

Vertrekmotieven van aspiranten en jong-afgestudeerden bij de politie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Daarom stappen ze op
De Nationale Politie staat de komende jaren voor een aanzienlijk vervangingsvraagstuk.
Bovendien wil ze een organisatie zijn voor iedereen. Nieuwe agenten zouden zich er thuis
moeten voelen en niet, zoals nu te vaak gebeurt, tijdens de opleiding of kort na het afronden
ervan vertrekken. Dit onderzoek geeft inzicht in de vertrekredenen van aspiranten en jongafgestudeerde
politiemensen en de rol die inclusiebeleving hierin speelt.
Er zijn uiteenlopende motieven voor aspiranten en jong-afgestudeerden om al dan
niet te blijven. Motieven om te blijven zijn onder meer de afwisseling in het werk, de
ontplooiingsmogelijkheden, het familiegevoel en het gezamenlijk werken aan een veilige
samenleving. Deze intrinsieke motivaties maken dat sommigen de eisen van het werk, zoals
de emotionele of mentale druk, voor lief nemen.
Dit onderzoek concludeert dat verschillende mechanismen en actoren een inclusieve cultuur
binnen de politie in de weg staan en dat dit leidt tot ongewenst vertrek.
• De leer- en werkcultuur sluit aspiranten en jong-afgestudeerden buiten wanneer zij zich
niet gedragen volgens de politienorm.
• Nieuwe collega’s voelen zich gedwongen mee te doen met de groep om erbij te kunnen
horen, met als risico dat hun eigenheid en persoonlijke identiteit naar de achtergrond
verschuiven.
• Nieuwe agenten die veel gemeen hebben met de heersende normen en waarden, ervaren
de werkomgeving als inclusiever dan diegenen die een kritische houding aannemen.
• Wanneer nieuwe politiemensen hun eigen welbevinden bespreekbaar willen maken en
om hulp vragen, associëren begeleiders dit soms met niet goed functioneren.
• De mate waarin aspiranten of jong-afgestudeerden zich gedwongen voelen te
vertrekken, hangt sterk samen met hun eigen draagkracht en veerkracht.
• De verstandhouding tussen aspirant en begeleider is bepalend om te blijven of te
vertrekken.
• Aspiranten vertrekken te vaak, omdat hun ‘landingsbaan’ in de teams niet in orde is.
• Van aspiranten wordt verwacht dat zij een conformerende houding tonen. Wie dat niet
wil of kan, stapt op.
• Het ontbreken van een inclusieve cultuur leidt tot meer vertrek en dit effect is groter
voor aspiranten en jong-afgestudeerden met een migratieachtergrond.
In dit onderzoek worden aanbevelingen geformuleerd voor een veilige werk- en
leeromgeving, voor een andere dan de huidige vorm van leiderschap en begeleiding, en voor
het onderwijs. Eenvoudige oplossingen zijn niet voorhanden. Nodig is een samenhangend
pakket aan interventies waarbij de hele keten van werving, selectie, het onderwijs, behoud
en de begeleiding aandacht krijgt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
AfdelingFaculteit M&B
LectoraatDiversiteit
Jaar2022
TypeBoek
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk