De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Niet-ontvankelijkheid van de benadeelde partij in haar vordering tot schadevergoeding

Rechten:

Niet-ontvankelijkheid van de benadeelde partij in haar vordering tot schadevergoeding

Rechten:

Samenvatting

In dit beroepsproduct ga ik op zoek naar wat de beste wijze is voor de strafrechtadvocaten van TDNL Strafrechtadvocaten om ervoor te zorgen dat een vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij binnen het strafprocesrecht niet-ontvankelijk wordt verklaard.
In hoofdstuk 1 in wordt de inleiding gegeven op het onderwerp en de probleemstelling uiteengezet. In dit hoofdstuk komt eveneens de juridische achtergrond en de parlementaire geschiedenis aan bod. Ook het onderwerp rechterlijke instanties en literatuur wordt kort besproken. In hoofdstuk 1.5 zal de doelstelling van dit beroepsproduct aan bod komen, gevolgd door de centrale vraag en deelvragen. Vervolgens zullen diverse begrippen geoperationaliseerd worden. In paragraaf 1.8 zullen de onderzoeksmethoden van dit onderzoek per deelvraag worden toegelicht. Eén onderzoeksmethode is het houden van interviews met professionals. In totaal zijn er 9 interviews gehouden en allen zijn bijgevoegd onder bijlage 3 tot en met bijlage 11.
In hoofdstuk 2 wordt het slachtoffer binnen het strafproces besproken. Er zal worden uitgelegd wie kan worden aangemerkt als slachtoffer en wat de rechten zijn van het slachtoffer. Bij de uitleg van de rechten van het slachtoffer zal een verdeling worden gemaakt tussen de rechten nu en wat de veranderingen per 1 juli 2016 zijn met betrekking tot de rechten van het slachtoffer binnen het strafprocesrecht.
Vervolgens zal in hoofdstuk 3 de niet-ontvankelijkheid van de benadeelde partij aan bod komen. Uiteraard zal dan uitgelegd worden wat volgens de wet de redenen zijn voor ontvankelijkheid van de benadeelde partij in haar vordering tot schadevergoeding. Om vervolgens vast te stellen hoe een vordering van de benadeelde partij in de praktijk wordt ervaren door professionals. In paragraaf 3.3 zal een belangrijk onderdeel van dit onderzoek uitgebreid besproken worden. Vele uitspraken van gerechtshoven en rechtbanken zullen worden besproken en geanalyseerd om vast te kunnen stellen wat in de praktijk de voornaamste reden is voor het niet-ontvankelijk verklaren van een benadeelde partij in haar vordering tot schadevergoeding. Hier zal onderscheid worden gemaakt tussen gedeeltelijke en gehele niet-ontvankelijkheid.
Vervolgens zal aan het einde van dit beroepsproduct een standpunt worden ingenomen, oftewel een conclusie worden getrokken. Aan de hand hiervan worden aanbevelingen gedaan aan TDNL Strafrechtadvocaten. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnersTDNL Strafrechtadvocaten
Datum2016-07-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk