De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Licht Verstandelijke Beperking en recht: de strafrechters

Een handreiking voor de zittende magistratuur voor de behandeling van strafzaken met mensen met een LVB

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Licht Verstandelijke Beperking en recht: de strafrechters

Een handreiking voor de zittende magistratuur voor de behandeling van strafzaken met mensen met een LVB

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De groep mensen met een licht verstandelijke beperking (verder te noemen: LVB) in de samenleving krijgt steeds meer aandacht. De indruk bestaat dat er een groeiende groep mensen is die niet meer meekomt in de steeds complexere maatschappij. Binnen
verschillende werkvelden groeit het besef dat deze groep wordt overvraagd en dat het bieden van een passende bejegening van belang is voor alle betrokkenen.
Binnen de strafrechtketen is sprake van een oververtegenwoordiging van mensen met een LVB. Hoewel de exacte prevalentie niet bekend is, zijn er signalen dat mensen met een LVB een verhoogd risico lopen op zowel dader- als slachtofferschap. Eén op de vier cliënten bij Reclassering Nederland lijkt bijvoorbeeld een IQ te hebben onder de 85. Doordat een LVB lastig te herkennen is, bestaat het risico op onbegrip, overvraging en het incorrect duiden van gedrag. Dit kan bij mensen met een LVB stress en gedragsproblemen opleveren. Ook kan het
recidive en secundaire victimisatie in de hand werken.
Binnen de strafrechtketen is steeds meer oog voor mensen met een LVB. Het is niet alleen belangrijk dat een LVB tijdig wordt herkend en erkend, maar ook dat de diverse betrokkenen weten hoe vorm te geven aan een passende communicatie en ondersteuning. Gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep vraagt deze immers om een specifieke aanpak, zowel wat betreft de formele procesregels als de toepassing van bijvoorbeeld het straffen. Een passende bejegening kan frustratie en onbegrip bij verdachten zoveel mogelijk voorkomen en de kans vergroten op waarheidsvinding en een ‘eerlijk proces’ voor mensen met een LVB.
Deze handreiking richt zich op mensen met een LVB en heeft als doel om strafrechters specifieke kennis en handvatten te bieden die kunnen helpen bij de totstandkoming van een passende bejegening in strafzaken met mensen met een LVB. Hiervoor wordt eerst ingegaan op wat een LVB is. Daarna wordt meer algemene kennis gegeven over het herkennen en bejegenen van mensen met een LVB. Ten slotte wordt ingegaan op een aantal specifieke
momenten in het werk van strafrechters waar aanpassing aan een mogelijk aanwezige LVB is vereist.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
AfdelingFaculteit SW/TP
LectoraatLVB en risicovol gedrag
Jaar2020
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk