De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van het strafrecht naar het bestuursrecht

van justitiële maatregel (strafrecht) naar maatschappelijke ondersteuning (bestuursrecht)

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Van het strafrecht naar het bestuursrecht

van justitiële maatregel (strafrecht) naar maatschappelijke ondersteuning (bestuursrecht)

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek behelst het knelpunt dat is ontstaan met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015) per 1 januari 2015 voor Bavo Europoort. Bavo Europoort behandelt cliënten met een justitiële maatregel. Een justitiële maatregel wordt als verplicht onderdeel van een straf opgelegd vanuit de rechterlijke macht en wanneer deze ten einde komt eindigt het strafrecht en verschuiven de cliënten naar het bestuursrecht. Voor het verdere verloop van zorg moeten zij aanspraak maken op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Binnen deze verschuiving is een knelpunt ontstaan voor Bavo Europoort. Na het eindigen van de justitiële maatregel (strafrecht) en de overheveling naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (bestuursrecht), vallen de bevoegdheden betreffende de cliënt weg voor Bavo Europoort wegens het ontbreken van afspraken tussen Bavo Europoort en de gemeente. Verder behelst de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 een onderzoeksprocedure van zes weken en een aanvraagprocedure van twee weken. Gedurende deze periode zit de cliënt zonder zorg en valt in een zogeheten ‘gat’ als de maatregel plotseling beëindigd wordt door de rechterlijke macht. Bij de cliënten die een justitiële maatregel hebben gehad moet altijd onthouden worden dat er sprake is van een recidivekans. Om deze recidivekans te verkleinen is het van essentieel belang dat de zorg vanuit Bavo Europoort binnen de overgang gewaarborgd en gecontinueerd.
Door middel van dit onderzoek wordt er antwoord gegeven op de volgende vraag: “Welk advies kan aan Bavo Europoort worden gegeven ten aanzien van het continueren en waarborgen van de zorg aan cliënten met een justitiële maatregel, rekeninghoudend met enerzijds de overheveling van bevoegdheden vanuit het Strafrecht naar het Bestuursrecht (na de invoering van de nieuwe Wmo) en anderzijds de bevoegdheden en belangen van Bavo Europoort en de gemeente Rotterdam. ” Door het uitvoeren van enerzijds de verschillende wetsanalyses van de Wmo 2015, de lokale regelgeving van de gemeente Rotterdam en de relevante strafrechtelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en anderzijds door middel van interviews de belangen van Bavo Europoort, het Bureau Indicatiestellig zorg en de gemeente Rotterdam te achterhalen zal er antwoord worden gegeven op deze vraag.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnerBavo Europoort
Datum2015-10-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk