De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effectief en Efficiënt Communiceren

Verpleegkundige verslaglegging in het Geboortecentrum IJsselland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Effectief en Efficiënt Communiceren

Verpleegkundige verslaglegging in het Geboortecentrum IJsselland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het regeerakkoord van oktober 2012 noemt het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de bevordering van (regionale) samenwerking tussen zorgaanbieders als prioriteiten binnen de gezondheidszorg. Het verbeteren van deze aspecten betekent niet automatisch een kostenverhoging, maar kan zelfs kostenbesparend werken zo wordt in het regeerakkoord geschetst.
De Raad van Bestuur van het IJsselland Ziekenhuis heeft ondanks krappe budgettaire kaders besloten tot het realiseren van een geboortecentrum. De realisatie van het geboortecentrum is tot stand gekomen door samenwerking tussen de eerste- en tweedelijns geboortezorg. De visie is dat door het betrekken van de eerste lijn de samenwerking, en daardoor de deskundigheid, zal verbeteren. Modernisering van de geboortezorg bestaat onder andere uit het invoeren van gezinsgerichte zorg. Tegelijkertijd met de invoering van gezinsgerichte zorg zijn op de afdeling bouwkundige aanpassingen gedaan. Er zijn eenpersoonskamers gerealiseerd die ouders privacy bieden.
Hoewel de eenpersoonskamers en gezinsgerichte zorg allebei de kwaliteit van zorg bevorderen, blijkt uit casusevaluaties dat er nog verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van communicatie. Een voorbeeld hiervan is de schriftelijke verpleegkundige verslaglegging. Een effectieve verslaglegging draagt bij aan zorg die goed georganiseerd wordt, zichtbaar is en transparant.
Het doel van het onderzoek is ontwerpcriteria te formuleren om de effectiviteit van de schriftelijke
verpleegkundige verslaglegging binnen het geboortecentrum te optimaliseren en de efficiency te verbeteren. De centrale vraag die in het onderzoek centraal heeft gestaan:

Op welke manier kan binnen het geboortecentrum van het IJsselland Ziekenhuis de schriftelijke verpleegkundige verslaglegging worden geoptimaliseerd, zodanig dat gegevens concreet, bondig, eenduidig, objectief en duidelijk zijn, volgens de richtlijn van het CBO, en kostenbesparing optreedt?
Praktijkonderzoek heeft zowel binnen het geboortecentrum als in andere ziekenhuizen plaatsgevonden. De resultaten en conclusies die het praktijkonderzoek heeft opgeleverd:
1. Uit het dossieronderzoek en de enquêtes blijkt dat de huidige schriftelijke verpleegkundige verslaglegging niet concreet, bondig, eenduidig, objectief en duidelijk is.
2. Uit het protocol onderzoek blijkt dat afspraken met betrekking tot schriftelijke verpleegkundige verslaglegging in zeer beperkte mate in de protocollen aanwezig is.
3. Uit de benchmark en de interviews blijkt dat door het indelen van patiënten aan de hand van de opname-indicatie, én het gebruik van checklists in plaats van vrije tekstruimte de schriftelijke verpleegkundige verslaglegging geoptimaliseerd kan worden.
4. Uit de kosten-batenanalyse, zie §6.3 en §6.4, blijkt dat de implementatie van een digitaal patiëntendossier niet alleen een investering vergt, maar ook efficiencywinst oplevert.
De aanbevelingen die het onderzoek heeft opgeleverd:
Afspraken, met betrekking tot de schriftelijke verpleegkundige verslaglegging, worden geformuleerd en gecommuniceerd binnen het team van gebruikers van deze verslaglegging. De afspraken worden protocollair vastgelegd. Eén van de afspraken is het aan bed rapporteren, samen met de patiënt. De nieuwe werkwijze wordt geïmplementeerd aan de hand van een implementatieplan. Ook wordt de nieuwe werkwijze geborgd.
Verdere optimalisatie van de schriftelijke verpleegkundige verslaglegging kan worden bereikt door de implementatie van een digitaal dossier.
Concluderend kan worden dat gesteld dat in een goed geoutilleerd en modern geboortecentrum het implementeren van een digitale verslaglegging voordelen oplevert, onder andere op het gebied van effectiviteit en patiëntveiligheid.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingManagement in de Zorg
AfdelingFaculteit M&B
Datum2013-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk