De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De weerspiegeling van de identiteit

Rechten:

De weerspiegeling van de identiteit

Rechten:

Samenvatting

In 1987 is het bedrijf AccountView opgezet met het product RekenMeester, een programma voor boekhoudsoftware. Twee jaar later kwam het bedrijf met het pakket AccountView. In 2006 is het bedrijf overgenomen door Visma en sinds 2012 heet het bedrijf Visma Software. Visma Software levert bedrijfssoftware aan verschillende bedrijven, waarbij AccountView qua afzet het grootste product is. Visma Software ziet zichzelf als een innovatieve cloudspeler op de markt van bedrijfssoftware voor (potentiële) klanten, maar de organisatie heeft het idee dat het imago nu bepaald anders is. Dit hebben verschillende medewerkers van Visma Software regelmatig gehoord van partners en potentiële klanten. Potentiële klanten zeggen dat Visma Software ouderwets en stoffig overkomt, maar wat nagenoeg onbekend blijft, is dat zelfs het oudste product, AccountView, regelmatig uitbreidingen en updates krijgt en dat Visma Software daarnaast volop andere producten aanbiedt. Visma Software wil naar aanleiding van deze indrukken begrijpen in hoeverre deze mogelijke ongunstige beeldvorming de verkoop hindert en wat hier eventueel aan kan worden veranderd. Vierdejaarscommunicatiestudent Laura Sjardin voert dit onderzoek voor de organisatie uit.
De probleemstelling voor dit onderzoek dan ook is als volgt geformuleerd: “Hoe kan Visma Software het imago in lijn krijgen met de identiteit als innovatieve speler in de markt voor bedrijfssoftware in de cloud?”
Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in het imago van de opdrachtgever Visma Software, teneinde een communicatieadvies aan Visma Software te kunnen geven middels een adviesrapport over hoe het bedrijf het imago in lijn kan krijgen met de identiteit en met het gewenste imago. De onderzoeker doet zowel deskresearch als fieldresearch. Eerst voert zij deskresearch uit en vervolgens kwantitatief onderzoek aan de hand van enquêtes onder de doelgroep. De doelgroep bestaat uit de bedrijven waaraan Visma Software hun software levert. Visma Software heeft verschillende doelgroepen en alle doelgroepen worden meegenomen in dit onderzoek. Op basis van 368 ingevulde enquêtes heeft de opdrachtnemer representatieve resultaten kunnen formuleren.

Op basis van de resultaten blijkt dat het huidige imago niet overeenkomt met het gewenste imago. De klanten omschrijven het imago van Visma Software als deskundig, betrouwbaar en serieus. Dit terwijl Visma Software juist gezien wil worden als fris, innovatief en bij de tijd. Over de symboliek, het gedrag en de communicatie zijn de klanten positief. De symboliek wordt door de doelgroep als herkenbaar gezien en ze vinden de vormgeving van de software, het magazine en de website goed. De klanten beoordelen de communicatie en het gedrag ook als voldoende tot goed. Het merendeel van de klanten kende Visma Software alleen nog niet voordat zij het gebruikten en als zij op zoek gaan naar bedrijfssoftware, dan doen zij dit via het internet. Bovendien maken de meeste klanten gebruik van social media, maar de meerderheid volgt Visma Software niet.

Opdrachtnemer Laura Sjardin adviseert Visma Software daarom om het huidige imago beter te laten aansluiten bij de identiteit door de communicatie aan te passen. Hierbij zijn de volgende vijf aanbevelingen opgesteld.
- Ten eerste adviseert de opdrachtnemer om naast de door de klant herkenbare woorden als deskundig en betrouwbaar vast te houden en de woorden in de communicatie uit te breiden met een gewenst woord zoals innovatief.
- Daarnaast de berichten vanuit Visma Software snel, consistent en systematisch te versturen. Hierbij is het van belang dat de focus ligt op de innovatie, zodat de klanten dat ook bij het huidige imago gaan betrekken.
- Ook raadt de onderzoeker aan om aandacht te besteden aan zoekmachineoptimalisatie en de identiteit voor langere tijd vast te houden. Uit het onderzoek blijkt dat de klanten via het internet op zoek gaan naar bedrijfssoftware. Als Visma Software goed te vinden is via zoekmachines, dan komen de klanten ook eerder bij het bedrijf uit. Daarnaast door de identiteit vast te houden komen het gedrag, de communicatie en de symboliek het beste naar voren.
- Tot slot adviseert de opdrachtnemer een onderzoek te doen naar de wensen en behoeften op het gebied van social media. Veel klanten van Visma Software gebruiken social media, maar de overgrote meerderheid volgt de organisatie niet. Hier is dus veel winst te behalen voor het bedrijf.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
PartnersVisma software
Datum2016-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk