De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het bepalen van de overtreder in bestuursrechtelijke handhaving

Rechten:

Het bepalen van de overtreder in bestuursrechtelijke handhaving

Rechten:

Samenvatting

De aanleiding voor dit onderzoek is het verzoek van de opdrachtgever, de gemeente Rotterdam, om onderzoek te doen naar het bepalen van de overtreder wanneer voor het beheer en/of toezicht op een pand een tussenpersoon is ingeschakeld.
De gemeente Rotterdam heeft aangegeven dat het niet altijd duidelijk is welke partij dient te worden aangemerkt als overtreder wanneer er bij de verhuur van een pand naast de eigenaar en huurder een derde partij, een beheerder, betrokken is. De problemen ontstaan op het moment dat de uiteindelijke huurder niet door de gemeente te traceren is, bijvoorbeeld door het verstrekken van valse gegevens.
Teneinde de vraag van de gemeente, middels een advies, te kunnen beantwoorden heb ik de navolgende centrale vraag opgesteld: ‘Welk advies kan, in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving, blijkens wet- en regelgeving en jurisprudentieonderzoek, aan de Gemeente Rotterdam worden gegeven met betrekking tot het bepalen van de overtreder van een wettelijk voorschrift ten aanzien van het gebruik van een onroerende zaak wanneer er meer partijen dan alleen de eigenaar betrokken zijn?’
Middels een onderzoek in de Nederlandse wet- en regelgeving en jurisprudentie heb ik onderzocht op welke wijze de overtreder dient te worden bepaald. Hierbij is een beeld geschetst van de partij die door de gemeente dient te worden aangewezen als overtreder.
Uit het onderzoek is gebleken dat de verhurende partij aan te merken is als overtreder wanneer deze zich niet voldoende informeert over het gebruik van het verhuurde. Het voorstaande valt onder de zorgplicht die een verhuurder voor het verhuurde heeft. In het kader van deze zorgplicht dient toezicht te worden gehouden op het gebruik van het verhuurde. Daarnaast is het voeren van een ondeugdelijke administratie tevens aanleiding om aan te nemen dat de zorgplicht onvoldoende door de verhuurder is nagekomen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat zowel de eigenaar als een eventuele beheerder kan worden aangemerkt als
P a g i n a | 3
Wesley Boekelman (S1074014); Onderzoeksrapport (RE441C)
‘Het bepalen van de overtreder in bestuursrechtelijke handhaving.’
verhuurder. Hierbij zijn de tussen de eigenaar en beheerder overeengekomen afspraken, welke in een beheersovereenkomst worden opgenomen, van belang. Indien het beheer van een pand volledig is overgedragen aan de beheerder is dit de verhuurder van een pand.
Het advies dat middels dit onderzoek aan de gemeente Rotterdam wordt gegeven houdt kortgezegd in dat er op basis van de huidige wet- en regelgeving geen mogelijkheid is het huidige werkproces aan te passen. Tevens zijn er geen aanbevelingen gedaan aan de gemeente.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnerGemeente Rotterdam, Cluster stadsontwikkeling
Datum2017-03-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk