De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onrechtmatig verkregen bewijs in het civiel recht

waarheidsvinding versus inbreuk op privacy

Rechten:

Onrechtmatig verkregen bewijs in het civiel recht

waarheidsvinding versus inbreuk op privacy

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over onrechtmatig verkregen bewijs in het civiel recht. Aanleiding voor dit onderzoek is geweest dat er bij de opdrachtgever, International Law Firm Taheri regelmatig cliënten komen die tegen het leerstuk onrechtmatig verkregen bewijs aanlopen. Dit komt omdat er in het civiele recht geen wet- en regelgeving bestaat omtrent onrechtmatig verkregen bewijs zoals in het strafrecht. Het leerstuk onrechtmatig verkregen bewijs uit het strafrecht is niet toepasbaar op het civiele recht. Daarnaast is er zelden sprake van onrechtmatig verkregen bewijs in het civiele recht. Toch blijkt uit jurisprudentie dat de rechter onder bepaalde feiten en omstandigheden beoordeelt dat er sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs. Er zijn zelfs uitspraken te vinden waarin het bewijs uitgesloten wordt van de procedure.

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen onder welke feiten en omstandigheden de rechter tot de conclusie komt dat er sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs. Dit is van belang voor de opdrachtgever om haar cliënten hierin te adviseren. Dit onderzoek zal zich richten op de rechtsgebieden arbeidsrecht, verzekeringsrecht en het algemene civiele recht in het jaar 2010 tot en met het jaar 2016. Alle onderzochte naar uitspraken hebben betrekking op bescherming van de privacy.

De volgende centrale vraag is opgesteld om dit onderzoek uit te voeren:
“Wat kan International Law Firm Taheri haar cliënten adviseren over onrechtmatig verkregen bewijs al dan niet het uitsluiten van onrechtmatig verkregen bewijs in een civiele procedure blijkens jurisprudentie?”

Uit deze centrale vraag komen vier andere deelvragen uit voort die in het onderzoek besproken worden. Er is voor de beantwoording van de deelvragen gebruik gemaakt van een jurisprudentieonderzoek. Er zijn in totaal 40 uitspraken gevonden tussen het jaar 2010 tot en met het jaar 2016 die onderzocht zijn .

De resultaten uit dit onderzoek duiden er op dat in het civiele recht nauwelijks sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs. Toch bestaan er wel uitzonderingen hierop. 1) Bewijs wordt namelijk wel als onrechtmatig beoordeeld door de rechter als voor de werkgever geen concreet vermoeden bestond dat de werknemer handelingen verrichtte die strijdig waren met de arbeidsovereenkomst om inbreuk te maken op de privacy van de werknemer. 2) Er zijn specifieke regels geschonden die de inbreuk op de privacy van de betrokkene beschermen. Dit laatste is vooral terug te vinden in het verzekeringsrecht als er een persoonlijk onderzoek ingesteld wordt door de verzekeringsmaatschappij. Om de betrokkene te beschermen is er een speciale gedragscode opgesteld waar de verzekeraar zich aan dient te houden. Als de verzekeraar deze gedragscode schendt wordt het bewijs uitgesloten van de procedure.

Het is van belang om te weten dat indien er sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs dit niet automatisch betekent dat het bewijs ook uitgesloten wordt van de procedure. Dit is alleen mogelijk indien er sprake is van bijkomende omstandigheden. Uit het onderzoek is gebleken dat er bij schending van speciale regels die de privacy van de betrokkene beschermen, sprake is van bijkomende omstandigheden. Dit is het geval bij de gedragsregels van het persoonlijk onderzoek.

Het advies aan International Law Firm Taheri is om op zoek te gaan naar schending van specifieke regels die opgesteld zijn om de cliënt te beschermen tegen inbreuk op de privacy. In andere gevallen is het moeilijk in rechte vast te stellen wanneer er sprake is van bijkomende omstandigheden, omdat hier geen uitspraken over gevonden zijn. Het is van belang dat International Law Firm Taheri haar cliënten hierover adviseert, zodat de cliënten weten dat over het algemeen in het civiele recht een belangenafweging gemaakt wordt tussen de waarheidsvinding en de privacy van de cliënt. De waarheidsvinding zal hierbij in de meeste gevallen aan het langste eind trekken. Er moet sprake zijn van een willekeurige inbreuk op het recht van de betrokkene, wil er sprake zijn van onrechtmatig verkregen bewijs in het civiele recht.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnersInternational Law Firm Taheri
Datum2016-11-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk