De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Method development for the chiral separation of amino acids through micellar electrokinetic chromatography and in­line derivatization with 9-fluoroenylmethyl chloroformate

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Method development for the chiral separation of amino acids through micellar electrokinetic chromatography and in­line derivatization with 9-fluoroenylmethyl chloroformate

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aminozuren vormen de bouwstenen voor eiwitten en het is algemeen bekend dat deze een belangrijke functie hebben in vele biologische functies. Er is daarom veel belang bij de mogelijkheid om aminozuren snel en efficiënt te kunnen analyseren. De meeste amino zuren hebben een chiraal centrum en daardoor twee vormen, een L- en D-enantiomeer. In voedingssupplementen worden uitsluitend de L-enantiomeren toegevoegd en uit meerdere studies is gebleken dat de D­enatiomeren belangrijke biologische functies vervullen in mensen en andere organismen. Er is daarom belang voor de ontwikkeling van snelle en efficiënte methodes om amino zuren chiraal van elkaar te scheiden. Des te sneller en simpeler de amino zuren gescheiden en gedetecteerd kunnen worden, des te meer tijd en geld dat bespaard voor bedrijven.
Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een efficiënte en gevoelige methode om aminozuren chiraal van elkaar te scheiden met in-line derivatisatie met behulp van 9- fluoroenylmethyl chloroformate (FMOC-CI}. Door in-line derivatisatie toe te passen wordt de monstervoorbwerking verminderd wat tijd bespaard. Door het gebruik van ?-cyclodextrin als chi ra Ie selector en micellaire elektrokinetische chromatografie kunnen amine zuren chiraal van elkaar gescheiden worden. De bufferoplossing bestond uit 40 mM natrium tetra boraat (pH 9.4), 25 mM natriumdodecylsulfaat (SOS), 17% isopropanol en 30 mM ?-cyclodextrine. Dit onderzoek is het begin van de ontwikkeling van een methode voor het chiraal scheiden en detecteren van amine zuren, wat in de toekomst kan leiden tot een methode dat wordt toegepast door bedrijven.
Nadat een mix van 5 aminozuren (methionine, isoleucine, fenylalanine, glutaminezuur en asparaginezuur} succesvol chirnal van elkaar werden gescheiden met in-line derivatisatie en fluorescentie detectie werden de mogelijkheiden onderzocht om de gevoeligheid van de methode te verhogen. Door de interne diameter van de capillair te verhogen van SOµm naar 75µm werd er een verbetering van 1000% waargenomen in de gevoeligheid van de methode.
Nadat alle amino zuren waren getest bleek tyrosine succesvol toegevoegd te kunnen worden aan de mix van aminozuren, deze mix bestond nu uit methionine, isoleucine, fenylalanine, glutaminezuur, asparaginezuur en tyrosine. De methode was ook in staat om va line, leucine, glycine, pro line, alanine en tryptofaan chiraal te scheiden, maar de enantiomeren overlappen met andere pieken als deze in de eerder genoemde mix van amino zuren werden toegevoegd. In de hoop om meer aminozuren toe te kunnen voegen zijn er experimenten gedaan met verschillende temperaturen en SDS concentraties om de migratietijden van de enatiomeren te beïnvloeden. Uit het resultaat bleek dat het veranderen van deze parameters geen mogelijkheden gaf om nieuwe amino zuren toe te kunnen voegen aan de mix van methionine, isoleucine, fenylalanine, glutaminezuur, asparaginezuur en tyrosine.
Om de methode te optimaliseren werden de volgende parameters getest: de FMOC-CI concentratie en injectietijd, aminozuur injectietijd, buffer injectietijd en de mix voltages en tijdsduur.
Nadat alle parameters waren geoptimaliseerd werd de herhaalbaarheid en lineariteit van de methode getest. Het laatste experiment was het analyseren van een urine monster, maar geen van alle pieken kon geïdentificeerd worden.
De ontwikkelde methode was in staat tyrosine, methionine, isoleucine, fenylalanine, glutaminezuur en asparaginezuur in één mengsel chi raai van elkaar te scheiden met een herhaalbaarheid van 3 - 9 %RSD in een lineair bereik van 41.7 tot 2.1 µM per enantiomeer. Behalve tyrosine, die had een bereik van 41.7 tot 8.3 µM per enantiomeer.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingChemie
AfdelingFaculteit Techniek
PartnerVU University Amsterdam
Datum2016-11-25
TypeBachelor
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk