De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Informatieverschaffing minderjarige patiënten

Rechten:

Informatieverschaffing minderjarige patiënten

Rechten:

Samenvatting

Aanleiding voor dit onderzoek is dat kinderartsen tegen problemen aanlopen in de informatieverstrekking aan ouders en derden tijdens de medische behandeling bij minderjarige kinderen. Kinderartsen hebben te maken hebben met wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige patiënten, maar ook met andere personen en instanties zoals stiefouders en Bureau Jeugdzorg.
De vraag van dit onderzoek is: “Welke informatie over een minderjarige patiënt moeten/mogen, op basis van jurisprudentie en interviews, de kinderartsen van het LUMC verstrekken aan personen en instanties die bij een minderjarige patiënt betrokken zijn?”
Het doel van het beantwoorden van deze deelvraag is een advies geven aan de kinderartsen van het LUMC welke informatie verschaft moet en/of mag worden aan personen en instanties die bij een minderjarige patiënt betrokken zijn. Dit doel is bereikt door het afnemen van interviews bij kinderartsen om zo vast te stellen wat de knelpunten zijn en door het bestuderen van jurisprudentie.
In dit onderzoek is aangegeven welke partijen geïnformeerd mogen worden zonder of met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger en/of minderjarige patiënt. Ook is er een duidelijk stroomschema gemaakt voor de kinderartsen van het LUMC. Het schema benoemt de verschillende situaties van de wettelijke vertegenwoordiging van minderjarige patiënten, en geeft aan welke partijen geïnformeerd mogen worden over de minderjarige patiënt.
De conclusie is dat wettelijke vertegenwoordigers altijd geïnformeerd mogen worden als dit niet in strijd is met het belang voor de minderjarige patiënt. Ook de huisarts en medebehandelaars hebben recht op informatie zonder toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger en/of patiënt. De patiënt in de leeftijdsgroep 12 tot 16 jaar moet ook toestemming geven voor het informeren van derden. De ouder zonder gezag heeft een beperkt recht op informatie. Hij moet zich met de informatie een algemeen beeld kunnen vormen over de gezondheid van de patiënt. De gezinsvoogd mag ook geïnformeerd worden over de minderjarige patiënt als dit noodzakelijk is voor de gezondheid van de minderjarige. Voor andere derden zoals stiefouders en een advocaat moet eerst toestemming door de wettelijke vertegenwoordiger en/of minderjarige patiënt zijn verleend.
Aanbevelingen voor het LUMC is dat er meerdere stroomschema’s opgesteld kunnen worden voor de kinderartsen. Bijvoorbeeld een schema dat specifiek van toepassing is bij seksueel misbruik of van het overlijden van een minderjarige patiënt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
Datum2015-11-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk