De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De wondere wereld van de billijke vergoeding

“Een onderzoek naar de toewijzing en hoogte van de billijke vergoeding in het ontslagrecht”

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De wondere wereld van de billijke vergoeding

“Een onderzoek naar de toewijzing en hoogte van de billijke vergoeding in het ontslagrecht”

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp van dit onderzoek is de billijke vergoeding die de kantonrechter kan toekennen indien hij van oordeel is dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Indien de kantonrechter besluit dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen aan de kant van de werkgever en de arbeidsovereenkomst op basis hiervan ontbonden moet worden, dient hij vervolgens de hoogte van de billijke vergoeding vast te stellen. De Hoge Raad heeft zich op 30 juni 2017 in het ‘New Hairstyle-arrest’ voor het eerst uitgelaten over hoe de billijke vergoeding moet worden geïnterpreteerd en begroot. Ondanks de ontwikkelde richtlijnen van de Hoge Raad zijn er geen vaste criteria ontwikkeld over de wijze van begroting. Er zijn verschillende rechters die na 30 juni 2017 uitspraak hebben gedaan over het vaststellen van de hoogte van de billijke vergoeding, met verschillende uitkomsten en dat leidt in de praktijk tot onduidelijkheid. Vanuit Advocatenkantoor Heeren is om die reden de behoefte ontstaan om te onderzoeken op basis van welke feiten en omstandigheden rechters de hoogte van de billijke vergoeding vaststellen.
De doelstelling van dit onderzoek is om Advocatenkantoor Heeren meer duidelijkheid te verschaffen over de wijze van berekenen van de hoogte van de billijke vergoeding zodat hij zijn cliënten beter kan informeren en adviseren. Om dit doel te bereiken is in dit onderzoek antwoord gegeven op de centrale vraag: ‘Welk advies kan Advocatenkantoor Heeren aan haar cliënten geven ten aanzien van de toewijzing en hoogte van de billijke vergoeding in de zin van artikel 7:671b en 7:671c BW op grond van wetsanalyse, literatuur- en jurisprudentieonderzoek?’

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnerAdvocatenkantoor Heeren
Datum2019-08-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk