De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

CWI en de scholingscomponent. Een onderzoek naar de toetsing van de scholingscomponent door CWI JuZa Breda bij ontslagaanvragen voor 35-minners.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

CWI en de scholingscomponent. Een onderzoek naar de toetsing van de scholingscomponent door CWI JuZa Breda bij ontslagaanvragen voor 35-minners.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie is het resultaat van het onderzoek CWI en de scholingscomponent, dat in opdracht van CWI JuZa Breda is uitgevoerd. De vraag centraal staat voor het onderzoek is: in hoeverre is de toetsing door CWI JuZa Breda van de scholingscomponent bij ontslagaanvragen voor 35-minners in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever? Sinds 2006 dient CWI JuZa bij de beoordeling van een ontslagaanvraag op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid de aanvraag, naast de overige criteria, ook te beoordelen op de scholingscomponent. De scholingscomponent houdt in dat CWI JuZa dient te bekijken of er na scholing herplaatsingsmogelijkheden binnen het bedrijfontstaan. Zo ja, dan dient de werkgever die herplaatsingsmogelijkheden te benutten en mag er geen ontslagvergunning worden verleend door CWI JuZa. Daarnaast is in 2006 ook de WIA ingevoerd. Het gevolg daarvan is dat een arbeidsongeschikte werknemer pas vnaaf 35 procent arbeidsongeschiktheid recht heeft op een uitkering. Hoewel dat voorheen al vanaf de vijftien procent was. De vakbonden hebben destijds ingestemd met de invoering op voorwaarde dat getracht zou worden de zogenaamde 35-minners zoveel mogelijk in dienst te houden. Uit cijfers is gebleken dat dit echter niet gebeurd. Er worden teveel 35-minners ontslagen en dat zou liggen aan de toetsing door CWI JuZa. Die zou niet kritisch genoeg toetsen, aldus de vakbonden. Uit het onderzoek is geblekend dat de vakbonden daar deels gelijk in hebben. CWI JuZa toetst de scholingscomponent niet altijd even consequent en kritisch als zou moeten. Aanbeveling is dan ook dat zij dit consequenter en kritischer gaan toetsen. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat het UWV ook een grote rol heeft bij de beoordeling van de scholingscomponent. De vakbonden zouden eigenlijk zowel CWI JuZa als het UWV hebben moeten aanspreken in plaats van alleen CWI JuZa. Het UWV brengt namelijk het deskundigenadvies uit over de herplaatsingsmogelijkheden. CWI JuZa heeft daar zelf weinig inzicht in en kijkt daarbij vooral naar het UWV-advies. Uit het onderzoek is gebleken dat het UWV in het advies wat dieper in mag gaan op de scholingscomponent en de conclusies beter moet motiveren, zodat CWI JuZa meer inzicht krijgt in de herplaatsingsmogelijkheden. Ter afsluiting kan worden opgemerkt dat het aantal ontslagen onder de 35-minners niet geheel aan CWI JuZa te verwijten valt maar ook aan andere partijen die daar belang bij hebben.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersCWI Breda, afdeling Juridische Zaken
Datum2008-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk