De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Medeplegen

De aanname van medeplegen in de hedendaagse rechtspraak

Rechten:

Medeplegen

De aanname van medeplegen in de hedendaagse rechtspraak

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is Versteegh Eckhardt Advocaten advies te bieden met betrekking tot het aannemen van medeplegen in de huidige feitenrechtspraak. De centrale vraag hierin luidt als volgt:
Welk advies kan, op grond van jurisprudentieonderzoek en wet en regelgeving, gegeven worden aan Versteegh Eckhardt Advocaten over de aanname van medeplegen in de feitenrechtspraak na de conclusie Hofstee & Spronken?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn verschillende deelvragen opgesteld. Het eerste gedeelte van dit onderzoek is theoretisch: Eerst is de geschiedenis bekeken, vervolgens het toetsingskader van de Hoge Raad en als aanvulling hierop de conclusies van A-G Hofstee & Spronken. Het tweede gedeelte van dit onderzoek is het praktijkgedeelte waarin is gekeken naar hoe de rechters van rechtbank Den Haag invulling geven aan dit nieuwe toetsingskader.
Na het praktijkonderzoek met een aantal criteria kon opgemaakt worden waar mogelijkheden liggen. Wanneer niet aan deze criteria is voldaan komt het vrijwel altijd tot vrijspraak en een enkele keer tot medeplichtig, in beide gevallen is dit voordeliger voor de cliënten van Versteegh Eckhardt Advocaten. De rechter toets medeplegen aan de hand van het toetsingskader maar besteedt niet aan alle criteria evenveel aandacht. De motivatie in deze is van groot belang en die schiet nog weleens te kort. Hier liggen kansen voor de verdediging om daarop in te spelen. Het advies luidt dan ook dat de advocaten van Versteegh Eckhardt hier rekening mee houden tijdens het voorbereiden van een zaak en het opstellen van hun pleidooi.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnersVersteegh Eckhardt Advocaten
Datum2018-01-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk