De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een casestudie naar de bijdrage van een Eigen Kracht-conferentie bij dementie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Een casestudie naar de bijdrage van een Eigen Kracht-conferentie bij dementie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wereldwijd neemt de prevalentie van dementie toe. Niet alleen zijn de zorgkosten voor iemand met dementie hoog, ook zijn er verschillende mensen betrokken bij de zorg. Met name de mantelzorger draagt een grote last. Een Eigen Kracht-conferentie (EK-c) zou kansen kunnen bieden bij mensen met dementie en de zorg aan hen goedkoper maken.
Een EK-c wordt georganiseerd door de Eigen Kracht Centrale. In dit onderzoek wordt er gekeken in hoeverre een Eigen Kracht-conferentie bijdraagt aan de huidige hulpverlening van een persoon met dementie en de mensen in hun directe omgeving. Het doel is om inzicht te verkrijgen in hoe een Eigen Kracht-conferentie ingezet kan worden bij een persoon met dementie.
Om antwoord te geven op de probleemstelling zijn de attitude, meningen en ervaringen onderzocht van de Eigen Kracht-coördinator, de professional en de directe omgeving van een persoon met dementie door middel van een kwalitatieve casestudie. Daarnaast is er een literatuuronderzoek gedaan. In het onderzoek is de persoon met dementie niet geïnterviewd.
Op basis van deze casus zijn de resultaten positief. Een EK-c draagt bij aan de huidige hulpverlening door aanvullende en persoonlijke hulp te bieden aan een persoon met dementie op verschillende sociale en praktische vlakken. Deze hulp wordt gedeeld door meerdere betrokken personen, waardoor er psychische lastenverlichting optreedt bij het netwerk en met name de mantelzorger. Door samen een plan te maken voor de hulp wordt meer gestructureerd en duidelijker wie wat kan bieden en/of zij een bijdrage kan leveren. Hierdoor kan de professional efficiënter zijn tijd indelen en kan het netwerk zich richten op de persoonlijke behoeftes van de persoon met dementie. Door de EK-c wordt de groepscohesie binnen het netwerk vergroot en wordt er een moment gecreëerd om zaken te bespreken waar anders niet over gesproken wordt. Op deze manier kan een persoon met dementie langer en prettiger thuis blijven wonen.
Conclusies getrokken uit dit onderzoek kunnen niet worden gegeneraliseerd, omdat er is in dit onderzoek enkel gebruik is gemaakt van één casus. Daarnaast is er weinig onderzoek gedaan naar een EK-c gericht op dementie. De resultaten zijn echter dusdanig positief dat wordt aanbevolen om meer onderzoek te doen bij een EK-c gericht op dementie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingFaculteit SW/TP
Faculteit Zorg
LectoraatSociale innovatie en ondernemerschap
PartnerHogeschool Leiden, Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap/Werkplaats Sociaal Domein
Datum2017-06-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk