De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beroepszaken gedetineerden bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Open access

Rechten:

Beroepszaken gedetineerden bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Open access

Rechten:

Samenvatting

In dit onderzoeksrapport is er een antwoord gegeven op de volgende centrale vraag: ‘Op welke wijze dient Kuijpers & Nillesen Advocaten zijn gedetineerde cliënten te adviseren bij beroepszaken met betrekking tot zowel verplichte overplaatsing als overplaatsing op verzoek, op grond van de uitspraken van de RSJ, door inzicht te verkrijgen in de overwegingen van de RSJ, die doorslaggevend zijn voor het wel of niet gegrond verklaren van een zaak?’
Mijn aanleiding voor het onderzoek vloeit voort uit mijn praktijkervaring. Gedetineerden hebben vaak te kampen met problemen binnen de inrichting. Hierbij komt kijken dat een gedetineerde vaak niet in zijn gelijk wordt gesteld m.b.t. overplaatsingsverzoeken en in de beroepszaken bij de RSJ. Het probleem dat hieruit voortvloeit is dat we vaak te maken hebben met cliënten die ontevreden zijn, welke tevens in een nadelige positie belanden door de afwijzing.
De doelstelling van dit onderzoek is dat de advocaten een beter inzicht krijgen in de beslissingen van de RSJ die doorslaggevend zijn bij het gegrond of ongegrond verklaren van de beroepszaken die betrekking hebben op het onderwerp ‘ overplaatsing’, zodat ze hun cliënten beter kunnen adviseren en zo meer kans maken wanneer ze beroep aantekenen.
De methode die bij dit onderzoek is gebruikt is jurisprudentie onderzoek, waarbij wordt geanalyseerd wat de feiten en omstandigheden zijn waarin de klager verkeert. Daarna is geanalyseerd wat voor standpunten de klager en de selectiefunctionaris hebben aangevoerd. Tot slot is bekeken wat de beweegredenen zijn van de beroepscommissie en welke feiten en omstandigheden hij doorslaggevend acht bij het nemen van zijn besluit.
De resultaten die naar voren zijn gekomen is dat de klager zijn standpunten altijd feitelijk moet onderbouwen. Uit die feitelijke stukken moet blijken dat de klager de aangevoerde problemen ook daadwerkelijk ervaart. In zulke gevallen wordt de zaak gegrond verklaard door de RSJ. Tevens wordt de zaak gegrond verklaard wanneer de selectiefunctionaris essentiële feiten en standpunten van de klager niet meeneemt in zijn beslissing. De beroepscommissie verklaard dan de zaak gegrond omdat er dan sprake is van een motiveringsgebrek in de beslissing van de selectiefunctionaris. Verder is naar voren gekomen, dat wanneer de klager de orde en veiligheid schaad binnen de inrichting en de selectiefunctionaris dit kan aantonen, de beroepscommissie altijd de zaak ongegrond verklaard.
Om de cliënten succesvol beroep te laten aantekenen, moet er aan de cliënten geadviseerd worden dat ze altijd hun standpunten feitelijk onderbouwen met essentiële stukken die van toepassing zijn in de omstandigheden waarin zij verkeren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
Datum2015-11-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk