De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Maatregelen binnen het project ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’

Rechten:

Maatregelen binnen het project ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’

Rechten:

Samenvatting

Sinds 2011 is de werkloosheid in Nederland gestegen met 2,3%. De jeugdwerkloosheid heeft te maken gehad met een nog grotere stijging, maar liefst 4%. De regio Rijnmond heeft daarom het project ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’ opgezet. Hierbij staan er drie doelen centraal:
1. Jongeren uit de uitkering begeleiden naar werk of scholing;
2. Jongeren met bijstandsuitkering plaatsen op beroepsbegeleidende leerwegplekken;
3. Het steunen van innovatieve en creatieve projecten om jeugdwerkloosheid te verminderen.
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden binnen doel drie van het project; ‘het steunen van innovatieve en creatieve projecten om jeugdwerkloosheid te verminderen’. Jongeren die zich bij het jongerenloket melden, kunnen geplaatst worden op deze projecten door hun jobcoach. In het onderzoek staan de jongeren centraal die een uitkering ontvangen en in deze projecten meelopen. De Jongeren hebben regels waar ze zich aan moeten houden bij het jongerenloket. Wanneer de jongeren zich niet aan deze regels houden kunnen zij een maatregel opgelegd krijgen door de jobcoach. Deze maatregelen betreffen kortingen op de uitkeringen die de jongeren ontvangen.

Het doel van het huidige onderzoek is om te kijken of het beleid van de gemeente Rotterdam en/of de gemeente Schiedam optimaal is, zodat de jobcoaches succesvolle strategieën kunnen toepassen die uitval uit de het project ‘aanpak jeugdwerkloosheid’ kunnen voorkomen. De vraag die centraal staat in het onderzoek is: Welk beleid hebben de gemeente Rotterdam en de gemeente Schiedam geformuleerd ten aanzien van het project ‘aanpak jeugdwerkloosheid’ en hoe voeren de jobcoaches van deze gemeenten dit beleid uit?

Uit het onderzoek blijkt dat er verschil is tussen het beleid van de gemeente Rotterdam en de gemeente Schiedam. Zo zijn de sancties in de gemeente Rotterdam vaak zwaarder dan in de gemeente Schiedam. Als er gekeken wordt naar de uitleg van de verordeningen blijkt dat de gemeente Schiedam vaak een bredere uitleg heeft. De gemeente Schiedam specificeert veel regels in de verordening waardoor het voor de jobcoaches makkelijker is om te zien waar het gedrag onder valt.

Wanneer er naar de toepassing van het beleid wordt gekeken blijkt dat de jobcoaches van beide gemeenten behoeften hebben aan het geven van waarschuwingen. Op dit moment is dit bijna nooit toegestaan. Hierdoor moeten de jobcoaches direct een maatregel treffen. Dit kan een negatief effect hebben op de jongeren. Zo kunnen de jobcoaches het vertrouwen kwijtraken van de jongeren en kunnen de jongeren dieper in de problemen komen, omdat ze bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening zitten. De jobcoaches van beide gemeenten geven aan dat ze vaak gedragsverandering zien bij de jongeren na het opleggen van een maatregel. Zo laten ze na een maatregel vaker weten wanneer ze niet in de gelegenheid zijn om naar een afspraak te komen.

De aanbevelingen die worden gedaan naar aanleiding van dit onderzoek zijn:
- Beloningen toepassen in het beleid;
- Meer discretionaire ruimte in het beleid bieden;
- Vooraf de jongeren goed inlichten en waarschuwen;
- Meer uitleg geven bij de verordening van de gemeente Rotterdam;
- Strengere maatregelen in het beleid van de gemeente Schiedam.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
AfdelingFaculteit M&B
PartnersGemeente Rotterdam
Datum2016-07-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk