De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Denktank 8: Intergenerationele problematiek

Rechten:

Denktank 8: Intergenerationele problematiek

Rechten:

Samenvatting

In opdracht van de portefeuille Integrale aanpak Kindermishandeling en Jeugdgroepen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is een Denktank Problematische Jeugdgroepen geformeerd. Belangrijke vraagstukken in de aanpak van overlast en jeugdcriminaliteit worden in deze Denktank voorgelegd aan een gezelschap van praktijkgerichte experts uit diverse relevante werkgebieden en wetenschappelijke disciplines. Het onderwerp van de achtste Denktank is intergenerationele problematiek: problemen die binnen families en gezinnen van generatie op generatie worden doorgegeven. Daarbij wordt gericht op crimineel gedrag en bijbehorende risicofactoren die van ouder op kind kunnen worden overgedragen. Dergelijke risicofactoren kunnen te maken hebben met psychiatrische problematiek, huiselijk geweld, seksueel geweld of kindermishandeling, maar ook met middelengebruik of een lichtverstandelijke beperking. Het doel van de Denktank is in de eerste plaats om aandacht te vragen voor deze complexe problematiek. Een achterliggende vraag is hoe professionals vanuit een integrale aanpak de betrokkenen kunnen helpen om een vicieuze cirkel te doorbreken. De deelnemers van deze Denktank is gevraagd om te reflecteren op dit omvangrijke vraagstuk. Zo is op verkennende wijze een aantal praktijkgerichte inzichten opgehaald en geordend. De experts is verzocht om vooral praktijkgerichte vragen, discussiepunten en stellingen aan te dragen met betrekking tot de kwestie van intergenerationele problematiek, die voor henzelf van essentieel belang zijn in hun werk. Dit resulteerde voor de achtste maal in een vruchtbare discussie op basis van vooral praktijkkennis.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
AfdelingFaculteit SW/TP
LectoraatAanpak jeugdcriminaliteit
Datum2017-06
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk