De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Privacy: verboden terrein?

Een onderzoek naar het privacy beleid binnen organisatie SCAL en de nieuwe algemene Europese verordening omtrent beschermen persoonsgegevens

Open access

Rechten:

Privacy: verboden terrein?

Een onderzoek naar het privacy beleid binnen organisatie SCAL en de nieuwe algemene Europese verordening omtrent beschermen persoonsgegevens

Open access

Rechten:

Samenvatting

Per 01 januari 2018 zal de verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met het verwerken van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens volledig geïmplementeerd zijn in de nationale wetgeving van Nederland. De verordening, ook wel algemene verordening gegevensbescherming, is deels al van kracht op het gebied van datalekken. De overige relevante onderwerpen voor opdrachtgever SCAL zijn; de verscherping van het toestemmingsvereiste, informatievoorziening naar de cliënt toe, toename van administratieve handelingen en het invoeren van risico analyses om het privacy beleid binnen de organisatie te toetsen. Tevens zal naar alle waarschijnlijkheid de verplichting om een functionaris voor privacy bescherming aan te stellen ook voor SCAL gelden.

Er is onderzoek gedaan naar het huidige privacy beleid binnen SCAL gedurende het uitvoeren van een bloedonderzoek. Er is bekeken op welke wijze het beleid is vastgelegd in protocollen en handleidingen. Daarnaast is onderzocht of dit geschreven beleid overeen komt met de wet en regelgeving vastgelegd in de algemene verordening gegevensbescherming. Om vervolgens te onderzoeken op welke wijze de praktijkvoering is bij de weg die de persoonsgegevens van de cliënt afleggen als er een bloedonderzoek in werking wordt gezet.
De conclusie die gesteld kan worden naar aanleiding van bovenstaande onderzoekswegen is dat het huidige privacy beleid van opdrachtgever SCAL (nog) niet voldoet aan de vereisten opgenomen in de algemene verordening gegevensbescherming. Met name het beleid omtrent datalekken dient spoedig ontwikkelt te worden aangezien de wet en regelgeving op dit gebied al van kracht is sinds 01 januari 2016. Voor alle overige aanbevelingen geldt nog een overgangstermijn tot 01 januari 2018.

De overige aanbevelingen zijn; het toestemmingsvereiste in het beleid binnen de organisatie op te nemen, informatievoorziening richting de cliënt verbeteren, een functionaris voor privacy bescherming aan te stellen en het nieuwe privacy beleid levend te maken, en dan met name bij het uitvoerend personeel. Tevens bestaat de mogelijkheid voor SCAL om een advies te vragen middels een beoordeling van het privacy beleid door Autoriteit Persoonsgegevens.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
AfdelingFaculteit M&B
PartnerSCAL
Datum2017-07-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk