De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vereisten preventie- en handhavingsplan Drank- en horecawet

Rechten:

Vereisten preventie- en handhavingsplan Drank- en horecawet

Rechten:

Samenvatting

Sinds 1 januari 2014 mogen jongeren beneden de achttien jaar geen alcohol kopen en/of nuttigen, op grond van artikel 20 lid 1 Drank- en Horecawet. Op grond van artikel 43a Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht een preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet vast te stellen. Het doel van dit onderzoek is een geschikt preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet voor de gemeente Landsmeer op te stellen die aan de eisen van de Drank- en Horecawet voldoet. Hiervoor is de volgende centrale vraag geformuleerd: Wat is voor gemeente Landsmeer, blijkens wetsanalyse, bronnen- en literatuuronderzoek, dossieronderzoek en interviews met handhavers Omgevingsdienst IJmond, burgemeester A. Nienhuis en beleidsmedewerker OOV N. Ganzevles een geschikt preventie- en handhavingsplan conform artikel 43a Drank- en Horecawet?Het preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet is geschikt voor de gemeente Landsmeer wanneer deze voldoet aan de wettelijke eisen, de lokale drankproblematiek is omschreven en daar acties voor vastgesteld zijn.
Om de centrale vraag te beantwoorden is door middel van wetsanalyse, literatuuronderzoek, dossieronderzoek en interviews vastgesteld wat van belang is om een preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet op te nemen.
Uit de interviews is gebleken dat er behoeft is aan directere communicatie tussen betrokken partijen. De betrokken partijen die in het onderzoek als vooraanstaand worden gezien, zijn de: Omgevingsdienst IJmond, beleidsmedewerker OOV, jongerenwerker en de BOA en dat de doelstellingen van de gemeente Landsmeer minimaal zijn. Verder dient de gemeente Landsmeer in kaart te brengen welke andere partijen van belang zijn bij preventie van schadelijk alcoholgebruik.
Aan de hand van dit onderzoek en de interviews zijn nieuwe doelstellingen vastgesteld. In de aanbeveling is ook aangegeven dat gemeente Landsmeer aan de hand van de ontwikkelingen nieuwe doelstellingen dient aan te nemen om de preventie van schadelijk alcoholgebruik kracht te geven.
Uit de interviews is tevens gebleken dat de samenwerking tussen de BOA en Omgevingsdienst IJmond wenselijk is. Nu deze partijen dagelijks betrokken zijn bij de handhaving en constatering van alcoholproblematiek.
Als laatste is de gemeente Landsmeer aanbevolen om het plan minimaal één keer per jaar te evalueren. Hierbij hoeft de gemeente niet direct het preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet te herschrijven, maar is het van belang bij het vaststellen van eventueel een andere aanpak.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnerGemeente Landsmeer
Datum2016-10-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk