De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Klem tussen je ouders en het rechtssysteem?

Rechten:

Klem tussen je ouders en het rechtssysteem?

Rechten:

Samenvatting

Een minderjarige staat volgens art. 1:245 BW onder het gezag van zijn ouders, zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). Een minderjarige is in beginsel processueel onbekwaam, hij is niet bekwaam zelfstandig een verzoek in te dienen bij de rechtbank. Wil een minderjarige een rechtszaak beginnen, dan zal hij vertegenwoordigd moeten worden door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). Het kan soms zo zijn dat de belangen van de minderjarige en zijn vertegenwoordiger(s) (mogelijk) tegenstrijdig zijn. Gedacht kan worden aan de situatie dat de minderjarige wil studeren in een stad ver weg van zijn woonplaats en daar dus ook zal moeten gaan wonen, maar de wettelijke vertegenwoordigers het hier niet mee eens zijn. Op dit moment ontstaan er verschillende belangen. Wanneer er sprake is van zo een belangenstrijd, en de minderjarige zich zou wenden tot de rechtbank, kan de rechter een bijzondere curator benoemen. Deze bijzondere curator heeft dan als taak om de belangen van de minderjarige te behartigen, daar waar de wettelijke vertegenwoordigers dit niet willen of kunnen. Ook kan de rechter beslissen om ambtshalve een bijzondere curator te benoemen in het belang van de minderjarige. Wat in de praktijk gebeurt is dat de minderjarige zich wendt tot een advocaat met de vraag of deze namens de minderjarige een verzoekschrift wil indienen bij de rechtbank tot benoeming van een bijzondere curator. De vraag die hier rijst, is of een minderjarige zich wel tot een advocaat mag wenden met de vraag of hij een verzoekschrift namens de minderjarige wil indienen, aangezien een minderjarige in beginsel processueel onbekwaam is een dergelijke verzoek in te dienen bij de rechtbank. In eerste instantie zouden zijn wettelijk vertegenwoordigers dit namens de minderjarige moeten doen. In art. 1:250 BW, waar het gaat over de bijzondere curator, staat wie er een verzoek kunnen indienen. Dit is onder andere een belanghebbende. De minderjarige is belanghebbende en zou in theorie dus een verzoekschrift mogen indienen bij de rechtbank. Echter is dit in strijd met het feit dat een minderjarige processueel onbekwaam is en vertegenwoordigd zou moeten worden door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s).
De rechtbank Zeeland-West-Brabant krijgt regelmatig dergelijke verzoeken zoals hierboven genoemd. Zij vraagt zich bij elk verzoek af of een minderjarige via een advocaat zo een verzoek mag indienen. En hoe zou dit vervolgens behandeld moeten worden?
De centrale vraag die in deze scriptie dan ook behandeld zal worden is: “Wat is, door middel van dossier- en jurisprudentieonderzoek, de beste oplossing voor de behandeling van verzoekschriften tot benoeming bijzondere curator, afkomstig van een advocaat namens een minderjarige, voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant?”
Daar waar over de minderjarige wordt gesproken als ‘hij’ kan ook ‘zij’ gelezen worden. Daar waar wordt gesproken over de ‘ouder(s)’ kan ook ‘voogd(en)’ gelezen worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnersRechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg
Datum2015-10-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk