De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Woon-complex

een onderzoek naar hoe de samenwerking tussen woningcorporatie Bo-Ex en de buurtteams in Utrecht verbeterd kan worden met betrekking tot de aanpak van complexe woonoverlast

Rechten:

Woon-complex

een onderzoek naar hoe de samenwerking tussen woningcorporatie Bo-Ex en de buurtteams in Utrecht verbeterd kan worden met betrekking tot de aanpak van complexe woonoverlast

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van mijn afstudeeropdracht van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool Leiden in opdracht van woningcorporatie Bo-Ex in Utrecht.

In 2015 heeft Aedes, de vereniging van woningcorporaties, onder 174 corporaties in Nederland een enquête afgenomen, waarbij de mate van complexe overlast is onderzocht. Uit deze enquête is onder andere gebleken dat driekwart van de woningcorporaties het afgelopen jaar te maken heeft gehad met een toename van complexe woonoverlast door huurders. Hieruit kan geconcludeerd worden dat woningcorporaties steeds vaker te maken krijgen met complexe woonoverlast. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de huurovereenkomst is het ‘genot’ van de huurder, artikel 7:204 lid 2 BW. Wanneer de verhuurder dit genot niet kan verstrekken, dan ontstaat er een gebrek. Een andere hoofdverplichting is dat de verhuurder gebreken moet verhelpen. Dat is de strekking van artikel 7:206 lid 1 BW.

Om complexe woonoverlast aan te pakken, heeft Bo-Ex een aantal instrumenten tot haar beschikking, zoals ‘Project Woonoverlast’ en daarin werkt Bo-Ex in Utrecht samen met onder andere buurtteams. Bo-Ex heeft aangegeven dat zij die samenwerking als stroef ervaart.

De centrale vraag waarop een antwoord geformuleerd is luidt: “Hoe kan, gezien de ervaringen van de woonconsulenten van Bo-Ex en de buurtteammedewerkers in Utrecht, hun samenwerking verbeterd worden ten aanzien van de aanpak van complexe woonoverlast binnen het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens?”

Dit rapport draagt bij aan het inzichtelijk maken hoe de samenwerking met betrekking tot Project Woonoverlast tussen Bo-Ex en de buurtteams verloopt, op basis van de ervaringen van een aantal woonconsulenten van Bo-Ex en een aantal buurtteammedewerkers. En hoe die samenwerking verbeterd zou kunnen worden.

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag is er eerst onderzocht hoe de woonconsulenten van Bo-Ex te werk gaan bij complexe woonoverlast en hoe de werkwijze van de buurtteams is bij complexe woonoverlast. Uit deze interviews bleek dat wanneer de woonconsulenten van Bo-Ex een overlast zaak niet zelf kunnen oplossen, zij de huurder bij Project Woonoverlast aanmelden. De buurtteammedewerkers melden een cliënt aan bij Project Woonoverlast als er sprake is van extreme en aanhoudende overlast.

Naar de vraag hoe Bo-Ex en de buurtteams de samenwerking ervaren, bleek dat de woonconsulenten van Bo-Ex het een knelpunt vinden dat buurtteams terughoudend zijn in het geven van informatie over een huurder. Uit de interviews is ook gebleken dat de woonconsulenten het een knelpunt vinden dat er niet een eenduidige lijn binnen het buurtteam is over hun werkwijze bij complexe woonoverlast.
Vanuit de resultaten van het onderzoek zijn naar Bo-Ex de volgende aanbevelingen gedaan:
- De woonconsulenten van Bo-Ex en de buurtteammedewerkers stellen binnen drie maanden eenzelfde uitleg op over het begrip complexe woonoverlast;
- De woonconsulenten van Bo-Ex bespreken binnen zes maanden na dit onderzoek met de buurtteams die in de wijken onder het werk gebied van Bo-Ex vallen op welke gebieden zij elkaar kunnen aanvullen in de samenwerking;
- Bo-Ex stelt binnen twee maanden een overeenkomst op voor huurders die hulp ontvangen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
AfdelingFaculteit M&B
PartnerWoningcorporatie Bo-Ex Utrecht
Datum2016-11-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk