De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Contracten volgens Franse wetgeving

Rechten:

Contracten volgens Franse wetgeving

Rechten:

Samenvatting

Pepperminds is een van de grootste converterende marketingbureaus van Nederland. Werknemers bij Pepperminds werven donateurs, lidmaatschappen, verkooptransacties en leads. Deze opdrachten worden uitgevoerd door middel van zowel face-to-face marketing als telemarketing. Hoewel Pepperminds van oorsprong een Nederlands bedrijf is, heeft het zich uitgebreid en is het nu gevestigd in de volgende landen:
• Nederland
• België
• Denemarken
• Duitsland
• Zweden
Omdat Pepperminds een ondernemend bedrijf is, kijkt het bedrijf altijd naar mogelijkheden om verder te groeien. Pepperminds is momenteel van plan om een nieuwe vestiging in Frankrijk te openen. In dit onderzoek heb ik gekeken naar de arbeidsrechtelijke mogelijkheden voor Pepperminds in Frankrijk. Voor dit onderzoek is dan ook de volgende doelstelling van toepassing:
Een volledig advies met een conceptcontract op te stellen voor Pepperminds over de arbeidsrechtelijke positie van flexibele arbeidskrachten in Frankrijk, het in kaart brengen van de mogelijkheden voor dergelijke contracten met de daarbij behorende valkuilen door de nationale wetgeving, literatuur en jurisprudentie te bestuderen en deze mogelijkheden in de praktijk te toetsen door bedrijven te interviewen die ervaring hebben met jongere werknemers in Frankrijk die verstand hebben van dit rechtsgebied.
Deze doelstelling is behaald door de volgende centrale vraag te beantwoorden:
Wat is, volgens onderzoek op basis van de Franse wetgeving, literatuuronderzoek en interviews met ervaren bedrijven in Frankrijk die met jongeren werken, de beste arbeidsrechtelijke contractvorm voor Pepperminds, om een gelijkwaardig contract met flexibele uren tot stand te brengen in Frankrijk als Pepperminds in Nederland hanteert?
Omdat theorie en praktijk twee verschillende elementen zijn, is voor dit onderzoek zowel een theoretisch onderzoek als een praktisch onderzoek toegepast. Het theoretische gedeelte zet het Franse arbeidsrecht uiteen, omschrijft de wettelijke kaders en zet de mogelijkheden voor Pepperminds op een rijtje. Meerdere schriftelijke bronnen zijn hierbij geraadpleegd, samen met de Code du Travail (Frans arbeidsrechtelijk wetboek).
Het praktische gedeelte brengt de juridische ervaringen van andere bedrijven in kaart, bijvoorbeeld hoe zij de Franse wetgeving ervaren en hoe zij daarmee omgaan in hun contracten. Eventuele valkuilen waar rekening mee moet worden gehouden zijn door middel van interviews naar boven gekomen. Ook bleek hier of de Franse wetgeving rekbaar is, en zo ja, hoe.
Een nul-urencontract of oproepcontract is in Frankrijk niet mogelijk. De wetgeving staat het simpelweg niet toe om uren vrij in te plannen en hier maandelijks van af te wijken. Daarbij is het lastig om een contract voor bepaalde tijd af te sluiten in Frankrijk. Meer dan in Nederland zijn werkgevers gebonden aan regels van de wetgever. Voor Pepperminds zie ik echter zeker een mogelijkheid om contracten voor bepaalde tijd af te sluiten en de uren enigszins flexibel in te plannen. Dit kan namelijk door een aantal uren per maand en niet per week af te spreken. Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals proeftijden kunnen ook in de contracten worden opgenomen, afhankelijk van de looptijd.
Er zitten wel enkele financiële nadelen aan dergelijke contracten, zoals een verplichte ontslagvergoeding (ook bij een contract voor bepaalde tijd) en een hoger uurloon voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar dan in Nederland. De opzegging van contracten kost in Frankrijk meer tijd dan in Nederland.
Uit de interviews is gebleken dat een contract met flexibele uren stand kan houden in Frankrijk. De werkgever kan drukke maanden waar meer uren worden gewerkt, compenseren met maanden waar minder uren worden gewerkt. Het gemiddeld aantal uren komt op deze wijze overeen met de contractuele uren. Volgens de wet is dit niet mogelijk. In de praktijk komt deze constructie wel voor. Dit kan echter niet het hele jaar worden gedaan. De arbeidsinspectie is zeer actief in Frankrijk en controleert vaak de contracturen en de werkelijk gewerkte uren. Een goede administratie is van essentieel belang.
Volgens dit onderzoek is een contrat de travail à temps partiel (parttimecontract voor bepaalde tijd) het meest geschikt voor Pepperminds. Hierbij moet het bedrijf goed afwegen hoeveel uren het wil opnemen in het contract en dit wellicht per werknemer aanpassen. De praktijk wijst ook uit dat de werkgever al in de proeftijd goed moet inschatten of hij de werknemer wil aanhouden. Opzegging wordt als lastig ervaren en na de proeftijd blijft er weinig bewegingsruimte over. In bijlage 10 is een conceptcontract te vinden waarmee Pepperminds eventueel kan gaan werken in Frankrijk.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
Datum2015-11-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk