De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het opleggen van een disciplinaire straf in de penitentiaire inrichting

Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de procedurele vereisten voor de oplegging van een vrijheidsbenemende straf, te weten de disciplinaire straf

Rechten:

Het opleggen van een disciplinaire straf in de penitentiaire inrichting

Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de procedurele vereisten voor de oplegging van een vrijheidsbenemende straf, te weten de disciplinaire straf

Rechten:

Samenvatting

In artikel 51 lid 1 sub a Pbw is opgenomen dat de directeur bevoegd is om een gedetineerde een disciplinaire straf op te leggen, te weten de opsluiting in een strafcel dan wel een andere verblijfsruimte voor ten hoogste twee weken. Dit kan op grond van artikel 50 Pbw worden opgelegd indien de gedetineerde betrokken is bij feiten die onverenigbaar zijn met de orde of de veiligheid in de inrichting dan wel de ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming. Voordat de straf daadwerkelijk kan worden opgelegd, moet door zowel de medewerkers als door de directeur worden voldaan aan een aantal procedurele vereisten.
De vier procedurele vereisten in de Penitentiaire beginselenwet zijn: aanzeggen van het rapport, horen van de gedetineerde, motiveren van de straf en het uitreiken van de beschikking. De wet omschrijft echter niet binnen welke termijn het rapport en de beschikking moet zijn uitgereikt en op welke wijze de straf dient te worden gemotiveerd.
De afgelopen periode zijn de gegrondverklaringen omtrent de klachten die betrekking hebben op de procedurele vereisten toegenomen. Hieruit vloeit voort dat aan de gedetineerde een financiële compensatie moet worden uitgekeerd. De directeur van de penitentiaire inrichting Lelystad is niet duidelijk waaruit het aantal gegrondverklaringen voortvloeit en op welke wijze de procedure dan wel hoort te worden uitgevoerd.
Uit onderzoek is gebleken dat bij de beoordeling van de klacht welke artikel 51 lid 1 sub a Pbw bevat, rekening moet worden gehouden met de volgende vier criteria:
1. Aanzeggen van het rapport;
2. Hoorplicht;
3. Motivatie van de straf;
4. Uitreiken beschikking.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnersP.I. Lelystad
Datum2018-06-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk