De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

New Orleans: een Nederlandse visie op een Amerikaans probleem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

New Orleans: een Nederlandse visie op een Amerikaans probleem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In New Orleans heeft men te maken met de verwoestende kracht van orkanen. Na orkaan Katrina bleek dat het nodig is om de stad, beter dan tot nu toe, te beschermen tegen dit natuurgeweld. Aan de hand van een plan uit de plaatselijke krant “the Times -Picayune” hebben we onderzoek gedaan naar de kosten en de baten van de
voorgestelde maatregelen. Dit plan beschrijft de aanleg van een waterkering om New Orleans te beschermen.
In dit verslag willen we inzicht geven in de stormen (belastingen) die kunnen voorkomen in het gebied en de maatregelen die genomen moeten worden. Uiteindelijk willen we door middel van een kosten- batenanalyse een advies uitbrengen over de te hanteren veiligheidsnorm(en) voor het gebied met een daarbij horend kostenoverzicht .
In dit onderzoek gebruiken we de Nederlandse methode voor het bepalen van het economisch optimale veiligheidsniveau. Voor het uitwerken van dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de “Kostenmodule VNK” voor het berekenen van de kosten en de “Standaardmethode2005 Schade en Slachtoffers als gevolg van overstromingen” voor de bepaling van de schade (of vermeden schade). Aan de hand van deze uitkomsten is het mogelijk om een economische optimalisatie uit te voeren
en te kijken wat economisch het meest optimale veiligheidsniveau is .
......

In tabel 1 zijn de resultaten van het onderzoek te zien. Hieruit blijkt dat verschillende veiligheidsniveaus moeten worden aangehouden en dat de totale kosten voor de verbetermaatregelen om het veiligheidsniveau economisch optimaal te krijgen
ongeveer twee miljard euro zijn. Echter de bovenstaande getallen voor de herhalingsperiode zijn beïnvloed door de beperktheid van de gegevens. Voor de gebieden 2 en 3 zal het veiligheidsniveau en de bijbehorende herhalingsperiode waarschijnlijk hoger liggen dan hier gepresenteerd.
De totale economische waarde van het onderzochte gebied is ongeveer 173 miljard euro. Hierbij zijn alle vier de gebieden meegenomen.
Verder onderzoek naar meerdere alternatieven en met gedetailleerdere stormgegevens is noodzakelijk om een goed beeld te geven van de kosten en de baten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk