De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tracé N23: ontwerpstudie om de Markerwaarddijk te verbinden met de A6

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Tracé N23: ontwerpstudie om de Markerwaarddijk te verbinden met de A6

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De N23 moet de verbinding gaan verzorgen tussen Alkmaar en Zwolle via Hoorn, Enkhuizen en Lelystad. De verbinding heeft een lengte van circa 125 kilometer en gaat door de provincies Noord-Holland, Flevoland en Overijssel. De huidige plannen voorzien gedeeltelijk in een opwaardering van bestaande wegvakken en de realisatie van een beperkt aantal ontbrekende stukken. Eén van die stukken ligt ter plaatse van Lelystad. Hiervoor moet er een snellere verbinding gemaakt worden vanaf de A6 naar de Markerwaarddijk. Hierbij wordt er een oplossing gecreëerd die van toepassing is op de verkeersweg N23 Alkmaar – Zwolle. Het nieuwe wegtracé van de N23 bij Lelystad begint bij de Markerwaarddijk, over een lengte van ca. 1,5 kilometer wordt er een nieuw dijklichaam naast de bestaande Markerwaarddijk aangelegd waarover de N23 (met 2x2 rijstroken) zal lopen. Vervolgens loopt de weg door een tunnel onder de vaargeul van het IJsselmeer door waarna de weg op een nieuw dijklichaam tussen de tunnel en de Flevopolder wordt aangelegd. Nadat de N23 over de bestaande IJsselmeerdijk is wordt er een aansluiting gecreëerd waarbij de N23 de Houtribweg naar Lelystad en de Binnenhavenweg naar het industrieterrein Oostervaart d.m.v. een ongelijkvloerse kruising passeert. De nieuwe Binnenhavenweg ontsluit de Karperweg en de IJsselmeerdijk en zal bovendien de ontsluitingsweg worden van het nieuw aan te leggen industrieterrein ten noorden van de N23 bij Lelystad. De N23 zal ter plaatse van de A6 overgaan van een regionale stroomweg naar een gebiedsontsluitingsweg, hierbij wordt er gebruikgemaakt van de rotondes met bypasses die binnen een paar jaar worden aangelegd in verband met de bouw van de Hanzelijn. Voor de bouw van de tunnelelementen wordt er een nieuw aan te leggen bouwdok gebruikt dat zich op ca. 2 kilometer van de afzinklocatie bevindt. Het bouwdok zal uitgevoerd worden als een open bouwput die d.m.v. bemaling wordt drooggehouden. De bodem van het bouwdok komt op - 9,70 meter NAP, het bouwdok is groot genoeg om alle vier de tunnelelementen met elk een lengte van 100 meter tegelijk te kunnen bouwen. De tunnelelementen worden op een grindbed gebouwd zodat tijdens het inunderen van het bouwdok de tunnelelementen op kunnen drijven. Elk tunnelelement bestaat uit vijf moten, van deze moten wordt steeds eerst de vloer gestort met opstorten ter plaatse van de 2 buitenwanden, daarna wordt het resterende gedeelte van de moot gestort. Om scheurvorming in de buitenwanden te voorkomen wordt het beton in de buitenwanden nabij de aansluiting met de vloer tijdens het verharden gekoeld d.m.v. ingestorte koelbuizen. Het opbouwen van een betoncentrale bij het bouwdok is niet nodig omdat er al een bestaande betoncentrale op slechts enkele kilometers van het bouwdok aanwezig is. Als de tunnelelementen gestort zijn en d.m.v. kopschotten waterdicht zijn gemaakt worden de elementen na het inunderen van het bouwdok uitgevaren naar de aftrimplaats die direct naast het bouwdok ligt. Hier worden de laatste voorzieningen op de elementen aangebracht die nodig zijn voor het afzinken. De elementen worden één voor één naar de aftrimplaats met sleepboten getransporteerd en daarna afgezonken. Om de tunnelelementen te kunnen transporteren van de aftrimplaats naar de afzinklocatie moet er eerst een sleuf gebaggerd worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk