De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Erop af en dan?

Een ontwikkelingsgericht verkennend vooronderzoek naar de aanpak van huiselijk geweld in de Utrechtse buurtteams Sociaal in de periode van september 2015 tot september 2017

Rechten:

Erop af en dan?

Een ontwikkelingsgericht verkennend vooronderzoek naar de aanpak van huiselijk geweld in de Utrechtse buurtteams Sociaal in de periode van september 2015 tot september 2017

Rechten:

Samenvatting

Het vormgeven van de aanpak van huiselijk geweld door de buurtteams is een complexe
ontwikkelingsvraag, die tal van vragen oproept. Het doel van dit verkennende onwikkelingsgerichte
onderzoek is om deze vraagstukken te systematiseren en te analyseren om zo zinvolle keuzes te
kunnen maken over de thema's waarop de ontwikkeling van de aanpak van de huiselijk geweld en
daarbij ondersteunend praktijkonderzoek zich moeten richten.
Daartoe is in dit rapport de aanpak van huiselijk geweld door de Utrechtse buurtteams verkend via
verschillende invalshoeken. Er is gekeken naar de beleidsmatige en theoretische uitgangspunten van
de buurtteams, naar de inzet en moed die het werken met huiselijk geweld van professionals vraagt
en naar de alledaagse praktijk van de aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld na een melding van
Veilig Thuis. Via interviews, groepsbijeenkomsten, reflectie en literatuuronderzoek zijn de
bevindingen vanuit die invalshoeken met elkaar in verband gebracht met het doel om de
onderliggende patronen en vragen te verhelderen.
Deze kernvraagstukken rond de aanpak van huiselijk geweld zijn geanalyseerd door vijf
spanningsvelden en bijbehorende dilemma’s te benoemen en te beschrijven:
 het normale leven versus geweld;
 eigen kracht versus eigen regie;
 keuzevrijheid versus drang en dwang;
 incidenten versus resultaten;
 generalisme versus specialisme.
Op basis van de analyse van deze spanningvelden wordt aanbevolen om veiligheid niet alleen als
ondergrens voor kindermishandeling te hanteren maar ook voor ander vormen van huiselijk geweld
zoals partnergeweld, geweld van ouders tegen hun kinderen en ouderenmishandeling. Gepleit wordt
om hierbij zo nodig drang en dwang in te kunnen zetten.
Voor de doorontwikkeling van de aanpak van huiselijk geweld in de buurtteams komen verder de
volgende aandachtspunten uit dit onderzoek naar voren:
 specialistische ondersteuning huiselijk geweld aan de generalistische werkende buurtteams
met als doel huiselijk geweld duurzaam te stoppen;
 het verder verfijnen van het begrip "eigen kracht" en dit niet zonder meer gelijk te stellen
aan eigen regie;
 aandacht voor professionele moed
 preventie en vroegtijdige signalering.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingKenniscentrum Sociale Innovatie
LectoraatWerken in Justitieel Kader
Jaar2018
TypeRapport
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk