De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rijksweg 4 Midden-Delfland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Rijksweg 4 Midden-Delfland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor het afstudeerproject A4 Midden-Delfland worden verschillende specifieke fasen van het ontwerpproces doorlopen. De hoofdfasen van het ontwerpproces van een project zijn:
• Initiatief fase;
• Planstudie fase;
• Realisatiefase.
Deze indeling van fasen vindt u terug bij de deelopdrachten.

Deelopdracht 1 bevindt zich in de initiatief fase, dit is het vooronderzoek. Hierbij wordt beschreven waarom de A4 Midden-Delfland moet worden gerealiseerd.
Nadat de probleemstelling bekent is beschrijft men de voorgeschiedenis van het gebied. Dit is van belang om te weten te komen wat er allemaal in het gebied heeft afgespeeld.
Verder worden er in een vooronderzoek alternatieve oplossingen aangegeven. Hiermee wordt de A4 Midden-Delfland dan vergeleken, zodat men weet welk alternatief de beste oplossing is voor de probleemstelling.

Bij dit afstudeerproject is besloten om voor de A4 Midden-Delfland verder te gaan in het ontwerpproces, namelijk de planstudiefase.
In deelopdracht 2 zijn de eisen en richtlijnen vastgesteld voor het stedelijke gedeelte van de A4 Midden-Delfland. Maar om de eisen van het projectgebied te kunnen bepalen, dient eerst de omgeving van het projectgebied zorgvuldig te worden beschreven. Daarna kan dan aan de hand van de belanghebbende partijen goed de eisen en richtlijnen van het projectgebied worden geformuleerd.
Omdat het om een stedelijk gebied betreft worden er hoge eisen gesteld aan de leefbaarheid.

Bij deelopdracht 3 bevindt men zich nog steeds in de planstudiefase. Dit omdat er in deelopdracht 3 een afweging wordt gedaan op het dwarsprofiel voor het stedelijke gedeelte van de A4 Midden-Delfland waaraan in deelopdracht 2 de eisen en richtlijnen zijn vastgesteld.
Doordat er hoge eisen zijn gesteld aan de leefbaarheid in het gebied dient de weg goed te passen in de omgeving en geen ernstige sociale gevolgen te hebben op de leefgebieden van Schiedam en Vlaardingen.
Hierdoor komen de tunnelvarianten als holle dijk het beste uit de afweging. Omdat de halfverdiepte variant op aardebaan met tunnel als holle dijk weinig hinder ondervindt van de grondwaterstand en goed aansluit op het knooppunt kethelplein, wordt dit dwarsprofiel voorgesteld als beste toepasbare keuze voor de A4 Midden-Delfland ter plaatse van Schiedam en Vlaardingen.

Bij deelopdracht 4 bevindt men zich in de realisatie fase. Hierbij is er een definitief ontwerp gemaakt van de reconstructie van het knooppunt Kethelplein. Doordat de A4 Midden-Delfland op dit knooppunt aansluit dienen er aanpassingen worden gedaan op het knooppunt. Aan de hand van de Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen is dit ontwerp gemaakt.
Verder is het definitieve ontwerp verder uitgewerkt, waarbij de afwatering en de wegconstructie zijn bepaald. Deze beide onderdelen zijn bepaald aan de hand van een DWW-methodiek.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk