De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Het terugdringen van het recidiverisico is óók onderdeel van ons werk"

Een kwalitatief onderzoek naar de vormgeving van de RNR-principes in forensische begeleidingstrajecten van HVO-Querido

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

"Het terugdringen van het recidiverisico is óók onderdeel van ons werk"

Een kwalitatief onderzoek naar de vormgeving van de RNR-principes in forensische begeleidingstrajecten van HVO-Querido

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Risicogericht werken in een krachtgerichte setting is een uitdaging en vormt veelal geen uitgangspositie. Toch lijken landelijke ontwikkelingen in het forensisch sociale domein erop te wijzen dat het belang van het toepassen van de RNR-principes in forensische begeleidingstrajecten in de BW/MO-sector steeds vaker onderstreept wordt. Hierdoor ontstond de wens inzichtelijk te krijgen op wat voor manier de RNR-principes door professionals van HVO-Querido (Amsterdam) in forensische begeleidingstrajecten zijn vormgegeven. Dit omdat het werken conform de RNR-principes bijdraagt aan het terugdringen van het recidiverisico.

Door middel van kwalitatief onderzoek is naar voren gekomen dat er in de forensische begeleidingstrajecten van HVO-Querido onvoldoende geanticipeerd wordt op de hoogte van het ingeschatte recidiverisico en dat dynamische criminogene risicofactoren onvoldoende positief beïnvloed worden. Wanneer dit wel gebeurt draagt dit bij aan het terugdringen van het recidiverisico. Forensische professionals van HVO-Querido versterken beschermende factoren, werken responsief en sluiten goed bij de kenmerken van de forensische cliënt. Echter is hierbij te weinig aandacht voor het terugdringen van het recidiverisico. Het doel van de forensische zorg lijkt door de krachtgerichte setting van HVO-Querido niet voldoende centraal te staan. Er blijkt bij professionals kennis te ontbreken met betrekking tot het RNR-model en er is bij hen een sterke wens om hierin geschoold te worden. Voorts zijn er op grond van bovenstaande analytische resultaten aanbevelingen gedaan.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingForensisch Sociale Professional
Jaar2022
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk