De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het hart van IJsselmonde

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het hart van IJsselmonde

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het project “het hart van IJsselmonde” is nodig toe aan een herontwikkeling. Het bestaande plan met het winkelcentrum “de keizerswaard” heeft een volledig naar binnen gekeerde structuur. De veiligheid en de uitstraling van het bestaande plan laten te wensen over.

De bedoeling van de herontwikkeling is het creëren van een levendige en respectievelijke uitstraling. Hierdoor wordt het plan veiliger en overzichtelijker en moet het gebied de mensen weer gaan aantrekken.

Voor deze herontwikkeling is een masterplan met een daar aan hangend beeldkwaliteitsplan opgesteld. In deze plannen zijn een aantal punten omschreven waaronder de eisen voor de uitstraling van het nieuwe plan. De hoofdpunten die in de plannen zijn omschreven voor de verbetering van het bestaande plan zijn:
- het creëren van een eigen uitstraling
- het aanbrengen van consistentie (hechtheid, samenhang) in de stedenbouwkundige structuur
- het verbeteren en versterken van de centrumfunctie door meer functies en differentiaties
- Het bestaande deel en de uitbreiding van “de keizerswaard” integreren tot een aantrekkelijk en volmaakt centrum
- Het aanleggen van doorgaande verkeersroutes voor langzaam verkeer
- Het overzichtelijk maken van de verkeersituatie
- Het verbeteren van het openbaar vervoer door het aanbrengen van de trambaan

Aan de hand van het masterplan en het beeldkwaliteitsplan zijn er 3 architecten benaderd voor het ontwerpen van de drie nieuwe gebouwen.
Voor gebouwdeel III, dat is ontworpen door INBO architecten BNA te woudenberg, is een studie gemaakt om te kijken of het ontwerp verbeterd kan worden.

Deze studie is opgebouwd uit 3 fases.
Fase 1 Analyse van het bestaande plan
Fase 2 Ontwerpstudie
Fase 3 De uitwerking

In de eerste fase is een analyse gemaakt van het bestaande plan. In deze fase is gekeken naar de eisen die in het beeldkwaliteitsplan en het masterplan gesteld worden. Deze eisen zijn de uitgangspunten voor het ontwerpen van de gebouwen. Verder is er gekeken naar de veranderingen die het plan ondergaan.
Als laatste is er gekeken naar het bestaande ontwerp van Inbo architecten BNA. In dit hoofdstuk is het bestaande ontwerp doorgenomen, hierin worden de uitgangspunten van het ontwerp beschreven. Nadat het bestaande ontwerp is beschreven is er een lijst gemaakt met punten uit het beeldkwaliteitsplan en het masterplan. Hieraan is het bestaande ontwerp getoetst en het bleek dat het bestaande ontwerp een aantal minpunten heeft.
- geen duidelijke geleding
- geen duidelijk overstek aan de straatzijde
- drukke pleingevel
- geen duidelijke steenachtige gevel
- geen steenachtige penanten

In de tweede fase is een ontwerpstudie gemaakt voor het plan. In deze fase zijn eerst de ontwerpprincipes behandeld. Deze principes zijn gebruikt bij het maken van de nieuwe ontwerpen.
In het tweede deel van deze fase is een studie gemaakt voor een nieuw ontwerp. Deze studie is gemaakt op basis van de architectuuropvattingen van drie bestaande architecten genaamd:
- Aldo van Eyck
- Rem Koolhaas
- Le Corbusier
Van deze architecten zijn eerst de opvattingen onderzoek waarnaar er een studie is gemaakt voor nieuwe vormen van het plan. Na dit onderzoek zijn de nieuwe ontwerpen met elkaar vergeleken en is er een ontwerp gekozen. Dit ontwerp is vergeleken met het bestaande ontwerp. Deze vergelijking heeft uitgewezen dat het ontwerp niet verbeterd kan worden met de gekozen opvattingen van de drie architecten. Daaruit volgt dat het bestaande ontwerp toch het beste ontwerp is. Toch is er in de eerste fase gebleken dat het bestaande ontwerp zijn minpunten heeft. Deze minpunten zijn in de laatste deel van fase II onderzocht en verbeterd.

In de laatste fase in het nieuwe ontwerp uitgewerkt en gedetailleerd.
In het eerste deel in deze fase is de constructie van het ontwerp bekeken en berekend. Uit deze studie is gebleken dat de constructie het best een combinatie van ter plaatsen gestorte beton en prefab beton kan zijn.
In het laatste deel wordt het plan uitgedetailleerd. Voor het plan zijn tekeningen gemaakt. Een aantal onderdelen van het ontwerp zijn verder uitgezocht voordat de detaillering is gemaakt. De tekeningen die zijn gemaakt zijn toegevoegd in de bijlage.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk