De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

opslagallocatie en magazijnbeheer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

opslagallocatie en magazijnbeheer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit adviesrapport wordt een analyse gemaakt van de bezettingen in het bakkenmagazijn in het distributiecentrum van de Bijenkorf. Hierbij wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag:

"Hoe kan het distributiecentrum van de Bijenkorf beter omgaan met de opslag van SKU's in de productgroepen ondanks de gefragmenteerde aanleveringen van de producten door de leveranciers?"

Er is op verschillende manieren onderzoek verricht om een goed onderbouwd antwoord te kunnen geven op de bovengenoemde probleemstelling. Gedurende het onderzoek is gebleken dat het bakkenmagazijn te maken heeft met verschillende bezettingsgraden. Uit deze analyse bleek ook dat veel productengroepen buiten hun voorkeursgebied worden opgeslagen. Deze oorzaken hebben grote gevolgen voor het pickproces. Het pickproces wordt namelijk vertraagd omdat er door meerdere deelgebieden moet worden gelopen voor het verzamelen van een order.

Aan de hand van de bovenstaande bevindingen zijn er analyses gemaakt en adviezen opgesteld. Al deze adviezen staan los van elkaar en zijn een mogelijkheid om de opslag van de SKU's in het bakkenmagazijn te verbeteren. De volgende adviezen zijn opgesteld:

1. Herallocatie: Het doel van herallocatie is het opnieuw toewijzen van capaciteit aan de verschillende MB-gebieden waardoor de bezettingen gelijker zijn verdeelt over de verschillende deelgebieden. Het gaat om het herinrichten van het magazijn in A en B bakken. Zoals in de conclusie is aangegeven dalen de loonkosten met 11,6% met €123.683,-. Daarnaast stijgt het aantal orderregels van 73 regels naar 82 regels per uur waardoor de doorlooptijd in het magazijn wordt verkort met 11%.

2. Centrale buffergebieden: Het doel van een buffergebied is het opnemen van opslag, die niet meer kan worden opgeslagen in het voorkeursgebied. De picker kan gewoon picken uit dit buffergebied. Zoals in de conclusie is aangegeven dalen de kosten hierdoor met 5% met €56.261, -. Daarnaast stijgt het aantal orderregels van 73 naar 77. De doorlooptijd zal gaan dalen met 5%.

3. Slow en fast movers: Bij deze indeling worden de hardlopende deelgebieden geplaatst op de begane grond en vooraan. Aan de hand van de pickregels is bepaald hoe de indeling zou moeten gaan worden. De kosten dalen hierdoor met 12,4% met €132.562, -. De norm, aantal regels per uur, zal gaan stijgen van 73 naar 82 regels. De doorlooptijd zal gaan dalen met 11%.

4. Systeemapplicatie: Het advies heeft ook betrekking op een extra applicatie in het wms-systeem. Bij de Bijenkorf was geen inzicht te verkrijgen in de bezettingsgraden van de deelgebieden vanuit het wms-systeem. Door een voorstel te doen bij de ICT is het nu mogelijk om de juiste capaciteit te zien van een deelgebied met het aantal vrije locaties. Voor het managen van de bezettingen in bakkenmagazijn is dit een hele vooruitgang in het opslagproces.

De adviezen kunnen op korte termijn worden geïmplementeerd om dat er geen sprake is van grote aanpassingen. De systeemapplicatie is zelfs al voorgesteld aan de afdeling ICT. Deze afdeling gaat zich bezig houden met de verdere implementatie van het voorstel. Het distributiecentrum kan door het invoeren van deze adviezen een stap maken in een verbetering van het pickproces en opslagproces. In de toekomst moet de Bijenkorf rekening houden met de mogelijke uitbreiding van het assortiment op de langere termijn. Hierdoor komt namelijk een groei van het aantal SKU's. Het bakkenmagazijn dient in de toekomst te gaan onderzoeken naar mogelijkheden voor locatie uitbreiding of voor meerdere locaties.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingLogistiek en Economie
AfdelingBusiness Administration
Datum2010-06-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk