De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Standaard meting grondverdringende boorpalen

Rechten:

Standaard meting grondverdringende boorpalen

Rechten:

Samenvatting

Doordat Ballast Nedam voornamelijk op basis van kennis en ervaringen tenders ontwikkeld en projecten uitvoert kan het voorkomen dat op verschillende projecten tegen hetzelfde probleem aangelopen wordt. Dit kan gezien worden als bijvoorbeeld het uitlopen van de planning of het teveel verbruiken van materialen. Doordat er bij grond verdringende boorpalen veel variabelen aanwezig zijn is het lastig om alles op basis van kennis en ervaring uit te voeren. Door weinig communicatie tussen het uitvoering en het tenderteam wordt er niet altijd de juiste beslissing genomen. Data wordt niet altijd overgedragen tussen de verschillende fase. Verandering zal moeten plaatsvinden om deze problemen op te lossen.
Het inzichtelijk maken van deze variabelen op het gebied van paalfunderingen is dan ook een van de doelstellingen van Ballast Nedam. Welke kritische prestatie indicatoren spelen er binnen de grond verdringende boorpalen een rol. Kunnen deze indicatoren gemeten worden in de eerste 10% van een werk, om te controleren of er qua kosten en planning op schema gelopen wordt. Mocht dit niet het geval zijn kunnen verbeteracties worden opgesteld en kan er verandering plaatsvinden in de overige 90% van het werk. Zo kan er op deze manier een cyclus ontwikkeld worden waarin continue verbetering plaats kan vinden. Uiteindelijk is het doel om met deze metingen en verbeteracties een eventuele database te creëren.
Wat moet aan standaard metingen ‘prestatie meten’ gedaan worden in de eerste 10% van een civieltechnisch werk op het gebied van funderingspalen om ervoor te zorgen dat de overige 90% goed verloopt?
Voor dit onderzoek is vooral gebruik gemaakt van twee onderzoeksmethodes dit zijn de literatuurstudie en Interviews. Door het literatuuronderzoek is kennis opgedaan over de stand van zaken in de funderingswereld. De interviews hebben ervaringen en inzichten gegeven over de probleemstelling en gedachtegang binnen Ballast Nedam. Deze interviews zijn gevalideerd doormiddel van de Delphi onderzoeksmethode. Het onderzoek is gericht op de casus BAAK en zal gebruikt kunnen worden in toekomstige projecten.
De kritische prestatie indicatoren zijn overzichtelijk gemaakt en gecategoriseerd in object en project specifieke indicatoren. Deze categorisering is gemaakt door het verschil in indicatoren. De object specifieke indicatoren zijn: groutmengsel, betonkwaliteit, gemiddelde aanbrengtijd, draagvermogen paal en nauwkeurigheid. In de eerste 10% van de werkzaamheden zijn de metingen van deze object specifieke indicatoren belangrijk om indien nodig verbetervoorstellen te kunnen creëren voor de overige 90%. Deze verbetervoorstellen kunnen vroegtijdige problemen voorkomen, die anders zouden zorgen voor de uitloop van de planning en het maken van extra kosten. Project specifieke indicatoren als grondslag, communicatie, personeel en materieel zullen gecontroleerd moeten worden om tot een optimaal resultaat te kunnen komen. Uiteindelijk wordt er een standaard meting met 7 stappen laten zien die als hulpmiddel gebruik kan worden om verbetering te creëren op gebied van de grond verdringende boorpalen. In deze standaard meting wordt voor de object specifieke indicatoren aangegeven waarom deze gemeten moeten worden. Ook wordt er duidelijk gemaakt dat er naast het inzichtelijk maken van deze indicatoren meer moet gebeuren dan alleen het opzetten van een standaard meting in de eerste 10% van een werk. Denk bijvoorbeeld aan communicatie verbeteringen tussen verschillende processen.
Om dit onderzoek meer kracht bij te staan kan er gekozen worden vervolgonderzoek uit te voeren op de markt, het implementeren van metingen intern en de mogelijkheid tot controleren van metingen met drones en of camera’s op verschillende werklocaties.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersBallast Nedam
Datum2019-05-27
TypeStageverslag
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk