De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waar voel je je?

Werken aan emotieregulatie binnen beeldende therapie met het ETC

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Waar voel je je?

Werken aan emotieregulatie binnen beeldende therapie met het ETC

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds 2009 wordt het Expressive Therapies Continuum (ETC) in Nederland op de vaktherapeutische opleidingen en in de beroepspraktijk toegepast. Het ETC is een beeldend therapeutische methode waarin zes bipolaire informatieverwerkingscomponenten (kinesthetisch- sensorisch, perceptueel-affectief en cognitief-symbolisch) centraal staan. Ze geven informatie over waar de kwaliteiten en ontwikkelpunten van cliënten liggen. Cliënten die blokkades op een van de componenten ervaren kunnen middels beeldend therapeutische interventies geholpen worden om deze blokkade op te heffen
De vraag naar evidence-based practice en verwetenschappelijking van het beroep vereist een empirische onderbouwing die bij het ETC vooralsnog zeer gering.
Om vaktherapeuten handvatten te geven en te inspireren om met het ETC te werken en het daarmee verder te ontwikkelen is in dit onderzoek onderzocht welke interventies vaktherapeuten doen met het ETC bij cliënten met een hulpvraag rondom emotieregulatie. Hiervoor is een zestal beeldend vaktherapeuten met ETC deskundigheid geïnterviewd. Ze hebben interventies genoemd dit in dit onderzoek beschreven staan. Hierbij zijn de zes componenten van het ETC gescheiden. Er is naar voren gekomen dat elk component een eigen functie heeft binnen emotieregulatie. Op elk component worden dan ook andere interventies ingezet om emotieregulatie op een andere manier te activeren.
Het belangrijkste resultaat is het verschil in interventies tussen de componenten en de verschillende functies hiervan. Zo zijn interventies binnen het kinesthetisch- sensorisch niveau gericht op lichaamsactiviteit. Vanuit beweging en zintuiglijke prikkels worden emoties opgewekt en ervaren. Binnen het perceptueel- affectief component zijn interventies gericht op het direct reguleren van emoties door balans te vinden in afstand nemen en focussen op formele beeldelementen, of juist door de emotie te ervaren en dit te verwerken in een werkstuk. Binnen het cognitief- symbolisch niveau worden de hogere cognitieve functies aangesproken. Interventies zijn gericht op het aanleren van wat emoties zijn, wat de functie ervan is en hoe ze te herkennen zijn. Dit kan verbeeld worden waarbij van buiten (anderen) naar binnen (bij zichzelf) gewerkt wordt. Ook worden interventies op het cognitief-symbolisch niveau ingezet om tegenstellingen weer te geven en gevoelens een beeld te geven.
Als middel om deze informatie bij vaktherapeuten te krijgen is een artikel geschreven dat gepubliceerd zal worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCreatieve Therapie
PartnersHogeschool Utrecht Amersfoort
Datum2018-07-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk