De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Interne bedrijfsproces verbetering : "Kwaliteit maak je niet alleen, maar begint wel bij je zelf"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Interne bedrijfsproces verbetering : "Kwaliteit maak je niet alleen, maar begint wel bij je zelf"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het in deze scriptie beschreven onderzoek is in opdracht van Alewijnse Delft B.V. gedaan. Er is onderzoek gedaan naar efficiencyverbetering in het interne bedrijfsproces van Alewijnse Delft B.V.
De doelstelling is om de efficiency van het communicatiemodel met 10% te verbeteren. Door middel van het toepassen van een gestandaardiseerd
communicatiemodel en het implementeren van éénmalige vastlegging van
projectgegevens door de projectmedewerkers moeten de faalkosten omlaag
gebracht worden.
Het communicatiemodel bestaat uit de aanvraag van een project door een klant, de klant komt in contact met de acquisiteur, deze ontvangt het bestek en de daarbij horende tekeningen. Intern wordt besloten of de opdracht geschikt is voor Alewijnse Delft B.V. Zo ja, gaat de calculator een calculatie maken door middel van het bestek. Uiteindelijk komt er een inschrijfsom uitrollen en wordt er
aanbesteding gedaan naar de klant. Meestal mag het bedrijf dat de laagste inschrijfsom heeft de opdracht uitvoeren (extern beslismoment). Wanneer Alewijnse Delft B.V. het project mag uitvoeren vindt er overdracht plaats van calculator naar projectleider. De projectleider begeleidt het gehele uitvoeringstraject van een project en stuurt daarbij de werkvoorbereider en de uitvoerende aan.
Bij de projecten waar er een overdracht van calculator naar projectleider plaatsvindt, is er sprake van een ontoereikende overdracht. De risicomomenten van de overdracht van calculator naar projectleider zijn blootgelegd. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de overdrachtsmap. Het accent hierbij ligt op het niet vastleggen van gegevens.
Om tot het uiteindelijke gewenste resultaat van het project te komen dienen de projectleider en de werkvoorbereider de onduidelijke en foutieve gegevens tot de bodem uit te zoeken. Aan deze zaken gaan hedendaags tussen ongeveer 8,5% en ongeveer 11%(faalpercentage) van de gebudgetteerde uren van de projectleider/werkvoorbereider verloren. De faalkosten van de overdracht van calculator naar
jaarbasis komt dit neer op circa € 80.000,- (€ 2.500,- x 32 projecten).
Om de faalkosten met 10% te reduceren wordt de overdrachtsmap kwalitatief verbeterd. De oplossingen die bedacht zijn worden ontwikkeld en daarna geimplementeerd in het bedrijfsproces van Alewijnse Delft B.V. deze staan hieronder vermeld:
- Calculatieordner;
- Offerte verrichtingen;
- Nota van begrotingswijzigingen;
- Nota van opdracht wijzigingen/bezuinigingen.
Wanneer de hierboven genoemde oplossingen geimplementeerd worden, kan er per in opdracht gekomen aanvraag van een groot project circa
€ 290,- bespaard worden. Hierdoor had de totale besparing op de grote projecten over 2005 op circa € 9.300,- (€ 290,- maal 32 projecten) neer kunnen komen. Het rendement van de oplossingen komt hierbij neer op ongeveer 11%

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingElectrotechnische Installatietechniek
AfdelingEngineering en Design
PartnersAlewijnse Delft
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk