De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Creabilitatie; praktische handleiding voor het aanbieden van drama- en muziekactiviteiten in een dagactiviteitencentrum

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Creabilitatie; praktische handleiding voor het aanbieden van drama- en muziekactiviteiten in een dagactiviteitencentrum

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Creabilitatie is een handleiding voor het aanbieden van drama- en muziekactiviteiten in een dagactiviteitencentrum (DAC). Deze handleiding is gebaseerd op de combinatie van rehabilitatie en creatieve middelen. Het probeert een antwoord te geven op de vraag hoe het rehabilitatieproces van een cliënt kan worden ondersteund door gebruik te maken van creatieve middelen.

Creatieve therapie wordt vooral in een therapeutische setting ingezet als behandelvorm, terwijl cliënten buiten de behandeling ook baat kunnen hebben bij het werken met creatieve middelen. Door het aanbieden van de activiteiten uit de handleiding kan op een indirecte en speelse manier aan verschillende doelstellingen worden gewerkt, zoals concentratie, ontspanning, zelfvertrouwen, contact maken, samenwerken, jezelf laten zien en horen en lichaamsgebruik.

De handleiding is geschreven voor medewerkers van het DAC, zoals creatief therapeuten, activiteitenbegeleiders en andere vrijwilligers.
In de handleiding staan laagdrempelige activiteiten beschreven die in ieder DAC aan te bieden zijn. Zo worden er materialen gebruikt die in veel DAC’s aanwezig zijn, of gemakkelijk kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld door de creatiefgroep op het DAC.Creabilitatie is a guide for offering dramas and music activities in a day activity centre (DAC). This guide has been based on the combination of rehabilitation and creative resources. It tries to answer on the question how the rehabilitation process of a patient can be supported by to use of creative resources.

Creative therapy is especially used in therapeutic setting as a treatment, whereas patients can also profit outside the treatment from working with creative resources. By offering the activities from the guide it is possible on indirect and playful manner for several objectives is worked, such as concentration, entertainment, self-confidence, contact to make, cooperate, to see and let hear oneself and making use of the body.

The guide has been written for employees of the DAC, such as creative therapists, activity speculators and other volunteers.
In the guide stand approachable activities described which in every DAC be to offer. Thus material which is in much DAC’s present, is used, or easy can be made, for example by the creative group on the DAC.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCreatieve Therapie
AfdelingInstituut Social Work
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk