De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Warmte Koude Opslage, het commercieel beheer en de invloeden op het vastgoed

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Warmte Koude Opslage, het commercieel beheer en de invloeden op het vastgoed

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op het commercieel beheer van een Warmte- Koude Opslag en welke invloeden het uitoefent op het vastgoed. NS Poort gaat bij de herontwikkeling van de stations Utrecht CS, Breda CS en Rotterdam CS Warmte- Koude Opslag toepassen. De toepassing van deze vorm van duurzame energieopwekking en -levering is een geheel nieuwe activiteit. In dit onderzoek wordt naar diverse factoren gekeken wat de toepassing op zowel, juridisch, organisatorisch vlak betekent en welke effecten het op het vastgoed heeft.
Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken of NS Poort als vastgoedontwikkelaar en -beheerder ook het commercieel beheer van de opwekking en levering van energie middels een WKO-installatie moet exploiteren. Om dit doel te bereiken is onderzoekmethode gehanteerd. Het eerste deel van het onderzoek is informatief. In dit gedeelte wordt het informatief kader vorm gegeven en wordt onderzoek gedaan naar de initiator, de beweegreden en de wet- en regelgeving die van kracht is voor het toepassen van WKO. In het tweede gedeelte van het onderzoek staat het advieskader centraal. Hierin wordt toegespitst op NS Poort en de huidige exploitatie, organisatiestrategie en de effecten van een WKO-installatie. Door middel van het beschrijven van meerdere scenario's wordt informatie gegenereerd voor de aanbeveling.
Het informatief kader geeft informatie over de initiatiefneming van NS Poort voor het toepassen van open WKO-systeem op de drie stations. Doordat een open WKO-systeem grondwater infiltreert en ontrekt brengt dit juridische aspecten met zich mee. Daarnaast is de levering van energie wettelijk vastgelegd om de consument te beschermen. Echter ten tijde van het opstellen liggen wetswijziging ten goedkeuring bij de eerste kamer. De aanpassingen van de wet- en regelgeving dragen zorg aan de versoepeling voor het toepassen van bodemenergiesystemen en het stimuleren van duurzame energie. Naar verwachting wordt de wetswijziging medio 2010 doorgevoerd en heeft voor NS Poort betrekking op zowel de toepassing als levering van energie.
In het advies kader wordt toegespitst tot NS Poort. Hierbij wordt gekeken naar de huidige exploitatie op de stations en wat de levering van energie mogelijk organisatorisch betekent. Daarnaast wordt ingegaan op de investeringsverschillen tussen conventionele en duurzame energie. Middels deze analyse wordt de energieprijs als investering transparant gemaakt. De effecten op het vastgoed en de diverse mogelijkheden om te komen tot de ontwikkeling van zowel het vastgoed als de WKO-installatie biedt de benodigde input voor de aanbeveling van dit onderzoek. Zowel het financiële rendement als het maatschappelijk verantwoord duurzaam ondernemen zijn doorslaggevende factoren in dit onderzoek.
NS Poort wordt geadviseerd om het commercieel beheer van de WKO-installatie binnen de organisatie te houden. NS Poort heeft de organisatorische middelen om de exploitatie van energie te verzorgen, maar heeft geen expertise op technisch niveau. Doordat de WKO-installateur bij het ontwikkelproces betrokken is geweest, heeft deze kennis van de situatie waardoor zij het beheer en onderhoud van de installatie kunnen verzorgen. Daarnaast wordt NS Poort geadviseerd om de WKO-projecten middels een fonds te financieren. Hierdoor kan een minder renderend WKO-project, door middel van het collectief renderen van de projecten alsnog positief renderen. De vraag die echter open blijft, is of NS Poort veel eigen vermogen wil investeren in een niet core business

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwtechnische Bedrijfskunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Datum2010-06-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk