De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Reparatielassen

VM 129

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Reparatielassen

VM 129

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dagelijks worden zeer veel voorwerpen en constructies door middel van lassen gerepareerd. Of dit altijd
juist gebeurt of dat de reparatie op de juiste wijze wordt aangepakt, is veelal de vraag. Vaak is er grote
tijdsdruk en daardoor nauwelijks tijd de reparatie goed uit te voeren. Er zijn voorbeelden te over waar
men, zonder nadenken, tot een reparatie is overgegaan en waarvan de reparatie nog eens moest worden
overgedaan.
Door, voordat tot de reparatie wordt overgegaan, na te denken over de materiaalidentificatie, de oorzaak
van de storing of defect en daarop in te spelen, kan op voorhand vaak al tijd en geld bespaard worden.
Deze voorlichtingspublicatie is niet direct bedoeld voor het repareren van lasfouten in lasverbindingen
zelf, maar meer voor andere defecten die zijn opgetreden tijdens bedrijf van het onderdeel. Hierbij moet
worden gedacht aan slijtage, corrosie of combinaties van beide. Doorgaans geldt voor de reparatie van
lasfouten echter dezelfde systematische aanpak als in deze publicatie besproken. Uiteraard gelden in
ieder geval dezelfde eisen als voor de oorspronkelijke las.
Daarnaast kan deze publicatie ook als hulpmiddel worden gebruikt bij het ontwerpen van constructies.
De constructeur weet doorgaans of de constructie wordt blootgesteld aan slijtage en/of corrosie. Door
een juiste keuze van de toe te passen materialen kan de schade, veroorzaakt door deze fenomenen
worden beperkt. Basiskennis van de aard van de optredende slijtage en/of corrosie is dan wel een
voorwaarde. Vandaar dat in deze publicatie de meest voorkomende vormen van slijtage en corrosie
beknopt worden besproken.
Deze voorlichtingspublicatie is bedoeld voor allen die te maken hebben of te maken krijgen met de
selectie, toepassing en reparatie van oppervlaktelagen. Daarbij moet gedacht worden aan constructeurs,
lastechnici, werkvoorbereiders, enzovoorts.
Deze voorlichtingspublicatie is een update van de bestaande Praktijkaanbeveling TCV05 - "Reparatie
door lassen" (uitgave NIL d.d. september 1999).
De updating was noodzakelijk, omdat er enerzijds geen document beschikbaar was met een duidelijk
overzicht van de (belangrijkste) oppervlaktedefecten slijtage en corrosie en anderzijds, omdat de
ontwikkelingen in onder andere de nieuwe oplaslegeringen en oplasprocessen beperkingen (kunnen)
stellen aan de uitvoering ervan.
De in deze voorlichtingspublicatie genoemde slijtage- en corrosiefenomenen zijn die, welke het meeste
voorkomen in de industrie. Deze belangrijke fenomenen worden in beknopte vorm behandeld.
Doel van deze publicatie is dan ook basisinformatie te verschaffen over deze fenomenen en hoe ze te
bestrijden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
Jaar2009
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk