De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inrichtingsvisie Ringvaartpark "De Ringvaart, een verbindend element in Zuidplas"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Inrichtingsvisie Ringvaartpark "De Ringvaart, een verbindend element in Zuidplas"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Ringvaart vormt het verbindende, landschappelijke en ruimtelijke element tussen de vier dorpen in de gemeente Zuidplas: Moerkapelle, Zevenhuizen, Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht. De Ringvaart maakt, als onderdeel van de Zuidplaspolder, deel uit van een systeem van sloten, tochten en de daarbij behorende lanen en linten: een kenmerkend polderlandschap. Buiten deze polder liggen diverse aantrekkelijke (recreatie)gebieden, zoals de Rottemeren, de Krimpenerwaard, Hitland en de Hollandse IJssel.

De ambitie is er om de Ringvaart als zone op te pakken en het Ringvaartpark te realiseren. Deze ontwikkeling loopt samen met de grote ontwikkelopgave en transformatie van de Zuidplaspolder. Dit vormt tegelijk met allerlei (kleinere) ontwikkelingen langs de Ringvaart aanleiding om knelpunten aan te pakken en verder kwaliteitsverlies tegen te gaan.

Om in de toekomst op een passende wijze met ontwikkelingen om te gaan is deze ontwikkelingsvisie voor het Ringvaartpark opgesteld. Deze visie moet bijdragen aan een gestructureerde ontwikkeling van het Ringvaartpark.

Om een objectieve visie op te kunnen stellen, is achtereenvolgens een inventarisatie en analyse van de Ringvaartzone uitgevoerd. Het resultaat hiervan was een SWOT - analyse. Deze SWOT - analyse heeft een divers aantal sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen in beeld gebracht. Die hebben bijgedragen aan het opstellen van de een visie voor het Ringvaartpark.

Uit deze visie is gebleken dat het mogelijk is om één doorgaande route langs de Ringvaart te creëren. Daarbij wordt de recreant de mogelijkheid geboden diverse recreatiegebieden te bezoeken en / of alternatieve routes te benutten. De Ringvaart heeft de potentie om uit te groeien als schakel tussen recreatiegebieden, aantrekkelijke (historische) locaties en de dorpen. Deze visie draagt als leidraad bij aan de realisatie van het Ringvaartpark. Vervolgstappen, zoals het opstellen van bestemmingsplannen en de aanpak van de meest prioritaire locaties, voorkomen dat de Ringvaart verder gaat verrommelen en uitvoering mogelijk wordt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingRuimtelijke Ordening en Planologie
AfdelingGebouwde Omgeving
Datum2013-06-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk