De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Handleiding voor een ervaringsgerichte workshop vaktherapie aan intern begeleiders uit het reguliere basisonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Handleiding voor een ervaringsgerichte workshop vaktherapie aan intern begeleiders uit het reguliere basisonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De werkzaamheden van een vaktherapeut lopen sterk uiteen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor vaktherapeuten om te werken in het reguliere basisonderwijs. Bijna alle kinderen uit het reguliere basisonderwijs kunnen baat hebben bij vaktherapie, want er zijn maar enkele contra-indicaties. Het is belangrijk dat de therapeut er rekening mee houdt, dat het zichtbare gedrag niet altijd het onderliggende probleem is. Kinderen spelen van nature en verwerken problemen en angsten binnen spel. Hier kun je als therapeut op inspelen en dit proces begeleiden. Vaktherapie sluit makkelijk aan bij de normale gang van zaken binnen de scholen. De intern begeleider draagt verantwoordelijkheid voor het aanmelden van de kinderen bij de vaktherapeut en het mede in de gaten houden van de voortgang van de kinderen.

Mijn afstudeer product bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste heb ik een onderzoekje gedaan naar de rol van de vaktherapeut in het reguliere basisonderwijs en de manier waarop dit over te brengen is aan de intern begeleiders.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de rol van de vaktherapeut over te brengen aan de intern begeleider, maar vanuit de ervaringen die door Marcella Klamer (vaktherapeut binnen ‘Meerkring’) zijn opgedaan, kies ik ervoor dat wellicht de meest geschikte manier een workshop is, waarbij ook ervaring wordt opgedaan binnen het medium. De weg van de ervaringsgerichte workshop is nog niet bewandeld en van daar uit de moeite waard om te proberen. Ook binnen andere scholen is dit een manier die toegepast kan worden. De inhoud van de workshop kan worden aangepast aan het team waaraan de workshop wordt gegeven.
Hieruit komt een handleiding voort. In die handleiding worden de kaders van de workshop geschetst en u vindt de inhoud, volledig uitgeschreven. Met dit product kunt u zo een ervaringsgerichte workshop vaktherapie geven. Ten slotte vind u nog mijn procesverslag.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCreatieve Therapie
AfdelingInstituut Social Work
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk