De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Risicomanagement bij projectontwikkeling binnen Lithos : De ontwikkeling van het risicomanagement model

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Risicomanagement bij projectontwikkeling binnen Lithos : De ontwikkeling van het risicomanagement model

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze afstudeerscriptie behandelt de ontwikkeling van een risicoanalysemodel voor Lithos bouw en ontwikkeling. Er zal worden ingegaan op de methoden en technieken welke beschikbaar zijn om het model op te zetten, waarna de definitieve invulling hiervan zal worden gedaan door input vanuit de literatuur en praktijk.

De aanleiding van dit onderzoek is de wil om de risico’s bij projectontwikkeling beter te beheersen. Dit omdat er bij het ontwikkelen van projecten vele risico’s kunnen optreden. De besluitvormer die een beslissing moet nemen over de investeringen in een project moet dit niet alleen doen op basis van rendementsberekeningen, maar ook op basis van risicoprofiel. De vraag naar een professioneel risicoanalyse model om dit complexe geheel van factoren, die het projectontwikkelingsproces beïnvloeden, is hiervan het gevolg

In dit onderzoek wordt de methode om de risicoanalyse op te zetten besproken. Volgens de in de literatuur beschreven methodes zijn er keuzes gemaakt vanuit de verschillende beschikbare technieken, welke uitgewerkt zijn tot het risicoanalysemodel. Om de techniek passend te maken binnen Lithos zijn eerst de werkwijze en fasering onderzocht.

Om het risicoanalysemodel toepasbaar te maken in de praktijk is er voor gekozen om verschillende vraaggesprekken te houden met besluitvormers binnen en buiten Lithos. Op deze manier is een praktisch model ontwikkeld. De input uit deze vraaggesprekken heeft betrekking op de opzet van het model, maar ook op de invulling hiervan.

Door de verschillende fasen van het risicomanagement te onderzoeken en de werkwijze binnen Lithos, kan het risicoanalysemodel passend opgesteld worden. Door het doorlopen van deze managementfasering kunnen de risico’s eerst worden geïdentificeerd, waarna ze door middel van de checklist kunnen worden gekwalificeerd om zo de kans van voorkomen en het effect ervan te bepalen. Na de kwalificatie worden de risico’s onderworpen aan een numerieke kans en numeriek effect waardering, waardoor een wetenschappelijke benadering ontstaat. Na deze analyse worden de risico’s verwerkt in een plan van risicomaatregelen, om zo de beheersmaatregelen te benoemen en te implementeren.

Uit het onderzoek en de vraaggesprekken bleek dat de opzet van het risicoanalysemodel zeer doeltreffend is. Door de toepassing van het model wordt de bewustwording van de risico’s vergroot. Daarnaast vormt de risicochecklist een handig instrument opdat er geen risico’s vergeten kunnen worden. De kwantificatie blijkt een te wetenschappelijke benadering, en vind daardoor geen draagkracht. De numerieke benadering wordt daarom ook achterwege gelaten. De risico’s worden daarom alleen absoluut benadert, zodat een praktische benadering ontstaat.

De conclusie van dit onderzoek is dat Lithos bouw en ontwikkeling het risicoanalyse model moet gaan gebruiken om zo de risico’s inzichtelijk te maken en te kunnen beheersen. Dit moet gedaan worden door het doorlopen van het gehele risicoanalysemodel. De risico’s zullen dan geïdentificeerd en gekwalificeerd worden, waarna de beheersaspecten benoemd zullen worden.

Het resultaat van dit onderzoek is een onderbouwde keuze van het risicoanalysemodel met daarbij een koppeling met de praktijk. Hierdoor is een toepasbaar document ontstaan wat de risico’s binnen de projectontwikkeling inzichtelijk maakt. Door de toepassing van dit risicoanalysemodel kan de beoordeling van een project ook gedaan worden op basis van risicoprofiel van een project.

Door de toepassing van dit risicoanalysemodel is het mogelijk risico’s inzichtelijk te maken, te beoordelen en beheersmaatregelen te benoemen om deze te beheersen. Voor elk project dient dan ook dit risicoanalysemodel ingevuld te worden. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de risico’s van een project, en kunnen risico’s in een vroeg stadium beheerst worden. Hierdoor kan het uiteindelijke rendement op het project vergroot worden doordat fouten voorkomen worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwtechnische Bedrijfskunde
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersLithos bouw en ontwikkeling
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk