De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van kantoor naar wonen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van kantoor naar wonen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Veel woningzoekende mensen en tegelijkertijd leegstaande kantoorgebouwen, hier moet toch iets mee gedaan kunnen worden. In eerste instantie zou men zeggen dat het verbouwen van een bestaand kantoorgebouw naar een woongebouw gemakkelijker moet zijn dan nieuwbouw; men heeft immers al een gebouw.

Bij het verbouwen moet echter wel aan de eisen van het Bouwbesluit worden voldaan. Vormen deze eisen dan een beperking om kantoorruimte tot woningen te verbouwen, en worden deze eisen altijd wel juist geïnterpreteerd? Dit is een belangrijke vraag die in dit onderzoek aan de orde komt.

In dit rapport is getracht op een heldere wijze inzicht te geven in de problemen die men tegenkomt bij een herbestemming van een kantoorgebouw naar een woongebouw. Om het rapport overzichtelijk te houden, en selectief leesbaar te maken, is ervoor gekozen om het in twee delen op te splitsen.

In deel A wordt stapsgewijs uitgelegd wat voor keuzes er gemaakt moeten worden en wat voor eisen er dan minimaal gelden. Deel A is opgezet in een logische volgorde die normaal wordt gehanteerd bij het maken van een ontwerp voor een verbouwing. Er komen soms verschillende keuzemogelijkheden aan het licht met een duidelijke uitleg.
Deel A bestaat uit twee delen: het eerste kijkt naar de algemene ruimtes en ontsluiting in het gebouw en het tweede deel bekijkt de toekomstige woonruimtes.

In deel B (separaat boekje) is een bestaand kantoorgebouw te Utrecht gebruikt om de te nemen stappen en de bijbehorende problematiek nog inzichtelijker te maken. Het kantoorgebouw zal uitgewerkt worden tot het niveau van een voorlopig ontwerp voor een woongebouw. De gemaakte keuzes zullen verder worden onderbouwd.


Belangrijk in dit onderzoek is, dat men weet aan welke eisen er voldaan moet worden. Het algemene uitgangspunt waar rekening mee gehouden dient te worden is dat bij een functie verandering in bestaande bouw volgens artikel 4 van de Woningwet moet worden voldaan aan de eisen van de bestaande bouw. Zie bijlage 1

Een functieverandering is echter doorgaans niet altijd mogelijk zonder bouwkundige elementen te vervangen of nieuwe aan te brengen. Zodra er iets vernieuwd wordt, moeten slechts minimaal deze vernieuwingen aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit voldoen. Als voorbeeld: wanneer men een kozijn vernieuwt, zal dit nieuwe kozijn aan de nieuwbouweisen moeten voldoen.

Gesprekken met diverse vertegenwoordigers uit de bouwwereld hebben mij geleerd dat er over de noodzaak van het al dan niet toepassen van nieuwbouweisen veel onduidelijkheid bestaat. Men laat zich doorgaans snel leiden door de eisen die er voor nieuwbouw gelden, terwijl dat voor bijvoorbeeld een functieverandering van kantoor naar wonen niet altijd noodzakelijk is.

Om deze zienswijze te staven is ten aanzien over een aantal onderwerpen contact opgenomen met het Ministerie van VROM om op deze onderwerpen duidelijkheid te verkrijgen. De genoemde onderwerpen alsmede de beantwoording hiervan is weergegeven in bijlage.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2004
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk